Βιολογία | Χημεία | Ξένη Γλώσσα | Γεωγραφία | Πληροφορική | Μητρική Γλώσσα | Φυσική

Παιδαγωγικο περιεχομενο

 • Οικοσύστημα, βιοποικιλότητα
 • Βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες
 • Οξυγόνο, Θρεπτικά, θερμοκρασία, αλατότητα,   ηλιακή ενέργεια
 • Υπόστρωμα, έκθεση στον αέρα, βάθος,  τροφικά πλέγματα
 • Περιβαλλοντική αειφορία
 • Φυσική κληρονομιά και Πολιτιστική κληρονομία

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

 • Καλές δεξιότητες στην χρήση υπολογιστών
 • Ο/Η εκπαιδευτικός εισαγάγει τις ακόλουθες έννοιες  προς συζήτηση με τους μαθητές: οικοσυστήματα, αβιοτικοί παράγοντες, βιοτικοί παράγοντες, τροφική αλυσίδα, τροφικό πλέγμα,  MPAs, ενδημικά είδη, κλπ.

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ: 

 • Περιγράψουν και ταυτοποιήσουν 4 παραδείγματα Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) στην Μεσόγειο.
 •  Εξερευνήσουν μερικές ΘΠΠ και κατανοήσουν την ανάγκη και την σπουδαιότητα της  ύπαρξης τους.
 • Εξηγήσουν πως οι ΘΠΠ συνεισφέρουν στην διατήρηση των φυσικών των οικονομικών και των πολιτιστικών πόρων.
 • Καταγράψουν τρόπους που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν και επηρρεάζουν τις ΘΠΠ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:

(στην αίθουσα υπολογιστών/ ή στην τάξη)

#1

Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει και εξηγεί στους μαθητές ένα λεξιλόγιο που περιλαμβάνει τους όρους: οικοσύστημα, αβιοτικοί παράγοντες, βιοτικοί παράγοντες, τροφική αλυσίδα, τροφικό πλέγμα, ΘΠΠ, ενδημικά είδη κλπ.

#2
Εφαρμογή:

(στην αίθουσα υπολογιστών ή την τάξη)

#1

Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 2-4 ατόμων και θα χρησιμοποιήσουν το Google Earth για να εξερευνήσουν μερικές ΘΠΠ στην Μεσόγειο Θάλασσα

#2

Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να επιδείξει στους μαθητές πώς να κατεβάσουν την συγκεκριμένη εικόνα (ως layer) των επιλεγμένων ΘΠΠ σε μορφή αρχείου .kml/ Kmz. Μετά τη λήψη του αρχείου θα πρέπει να δείξει στους μαθητές πώς να εντοπίσουν και να εξερευνήσουν διάφορες ΘΠΠ σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει επίσης να τους δείξει πως να ψάξουν αναζητήσουν και εξετάσουν τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τις ιστορίες που συνοδεύουν κάθε τοποθεσία.

#3

Οι μαθητές-τριες καταγράφουν τις πληροφορίες που βρήκαν για την ΘΠΠ που έχουν επιλέξει. Συγκεκριμένα σημειώνουν το όνομα, την τοποθεσία τον τύπο του οικοσυστήματος και τον σκοπό της ΘΠΠ.

#4

Οι μαθητές/τριες θα δημιουργήσουν μια παρουσίαση (ppt) ή μια αφίσα για να παρουσιάσουν στην υπόλοιπη τάξη τις πληροφορίες για τις ΘΠΠ που αναζήτησαν.

#5

Οι μαθητές/τριες και ο εκπαιδευτικός συζητούν με έναν ειδικό επιστήμονα (π.χ. θαλάσσιο ερευνητή από το ΕΛΚΕΘΕ, μέσω σύνδεσης με skype) για τις πληροφορίες που βρήκαν και τα συμπεράσματα που κατέληξαν σχετικά με την σημασία και τον ρόλο των ΘΠΠ και την επίδραση των ανθρώπων στην υγεία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

#6

Οι μαθητές γράφουν και αναρτούν στην ιστοσελίδα του σχολείου τους ένα σύντομο άρθρο για μια ΘΠΠ που βρίσκεται στην περιοχή τους ή την χώρα τους. Στο άρθρο αναφέρονται στα περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους που χρειάζονται προστασία, καθώς και στα έργα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή και σε άλλες ενέργειες που έχουν βοηθήσει ή βοηθούν την συγκεκριμένη περίοδο την εν λόγω περιοχή.

#7

Εναλλακτικά, οι μαθητές εκθέτουν τις αφίσες τους ή παρουσιάζουν την παρουσίαση τους σε power point στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα και τους γονείς ενημερώνοντας τους για τη σημασία των ΘΠΠ στη λεκάνη της Μεσογείου και την αξία που παρέχουν στην κοινωνία

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: συλλογή πληροφοριών, Project, Δημοσίευση
Κοινο - στοχος: Από 12 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: σχολική αίθουσα, Εργαστήριο υπολογιστών
Απαιτούμενα υλικά: Πρόσβαση σε υπολογιστές, και πρόσβαση στο διαδίκτυο, πρόσβαση στο Google Earth και σε φωτογραφίες, σύνδεση (λογαριασμός ) στο skype, εκτυπωτής,tablets, φύλλα εργασίας. 
Διάρκεια της δραστηριότητας: Εφαρμογή:

2-4  ώρες

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: Μονάδα Εκπαίδευσης ΕΛΚΕΘΕΔεν απαιτείται άδεια ή εγγραφή
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Κανένα

Θεματικη της δραστηριοτητας: Βιοποικιλότητα
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION