Κεντρο Πορων

Ενσωματωμένο στον ιστότοπο του έργου, το κέντρο πόρων MED EDUC (σε 6 γλώσσες) αξιοποιεί την παραγωγή του έργου, καθιστώντας τα διαθέσιμα διαδραστικά και επεκτείνοντάς τα με οπτικές και βιβλιογραφικές συνεισφορές καθώς και με συμπληρωματική εμπειρογνωμοσύνη. Το κέντρο πόρων επιτρέπει ιδίως να συμβουλευτείτε τις εμπειρίες που συλλέγονται στον οδηγό με διαδραστικό τρόπο, να τις κατεβάσετε και να συλλέξετε τις μαρτυρίες των εκπαιδευτικών και των μαθητών.