Βιολογία | Χημεία | Υπολογιστές-Πληροφορική | Γεωγραφία | Μητρική Γλώσσα | Φυσική

Παιδαγωγικο περιεχομενο

 • Οικοσύστημα
 • Βιοποικιλότητα
 • Βιοτικοί παράγοντες
 • Οργανισμοί, βακτήρια
 • Ενδιαίτημα
 • Αβιοτικοί παράγοντες
 • Μεσόγειος Θάλασσα

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Γνώση των εννοιών : οικοσύστημα, βιοποικιλότητα, οξυγόνο, θρεπτικά, θερμοκρασία, αλατότητα, ηλιακή ενέργεια, υπόστρωμα, έκθεση στον αέρα, βάθος, παλίρροιες, κύματα.

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ :

 • Καταγράψουν τους αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες ενός θαλάσσιου οικοσυστήματος
 • Προσδιορισουν και περιγράψουν τους  αβιοτικούς παραγόντες και  τις φυσικές διεργασίες που επηρεάζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα
 • Διερευνήσουν τη σημασία των αβιοτικών παραγόντων και των  φυσικών διεργασιών στα μεσογειακά οικοσυστήματα
 • Περιγράψουν και προσδιορίσουν δύο παραδείγματα θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Μεσογείου
 • Διαπιστώσουν τις επιδράσεις των αβιοτικών παραγόντων στα υδάτινα/θαλάσσια οικοσυστήματα
 • Καταγράψουν τους τρόπους που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τα επηρρεάζουν 
 • Περιγράψουν παραδείγματα αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων διαφορετικών θαλάσσιων μεσογειακών οικοτόπων
 • Αξιοποιήσουν κατάλληλα το εργαστήριο υπολογιστών :  υιοθέτηση υπεύθυνης στάσης, καλλιέργεια δημιουργικότητας, παραγωγικότητα, επεξεργασία και χρησιμοποιήση δεδομένων, έρευνα  και τεκμηρίωση, επικοινωνία πληροφοριών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:
#1

Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει και εξηγεί στους μαθητές ένα λεξιλόγιο που περιλαμβάνει τους όρους: οικοσύστημα, αβιοτικοί παράγοντες, βιοτικοί παράγοντες, ενδιαιτήματα, τροφική αλυσίδα, τροφικό πλέγμα.

Εφαρμογή:
#1

Οι μαθητές θα χωριστούν σε μικρές ομάδες και θα αναζητήσουν στο Διαδίκτυο ή σε άλλες πηγές (βιβλία, εικόνες, οδηγούς, γκαλερί βίντεο /φωτογραφιών κ.λπ.) πληροφοριακό υλικό για να παρουσιάσουν παραδείγματα αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων διαφορετικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων στη Μεσόγειο Θάλασσα. (Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν παραδείγματα από διαφορετικές χώρες ή από την πατρίδα τους και θα πρέπει να παρουσιάσουν τουλάχιστον 5  διαφορετικά παραδείγματα)

#2

Οι μαθητές θα επιλέξουν έναν ενδιαφέροντα τρόπο για να παρουσιάσουν και να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους τα παραδείγματα που βρήκαν. Μπορούν να γράψουν ένα έργο και να το παίξουν στην τάξη, μπορούν να γράψουν ένα ποίημα -haiku, μπορούν να γράψουν μια ιστορία με φανταστικούς ήρωες ή ακόμα να φτιάξουν μια παρουσίαση (ppt) ή μια αφίσα και να την παρουσιάσουν σε όλη την τάξη.

#3

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συζητούν με έναν ειδικό (π.χ. ένα θαλάσσιο βιολόγο του ΕΛΚΕΘΕ ή ειδικό επιστήμονα από άλλο ινστιτούτο-πανεπιστήμιο /ερευνητικό φορέα μέσω σύνδεσης Skype) σχετικά με τα συμπεράσματά τους για τις επιδράσεις/λειτουργία των αβιοτικών παραγόντων στα θαλάσσια οικοσυστήματα και την αλληλεπίδραση και τον αντίκτυπο του ανθρώπου στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

#4

Οι μαθητές εκθέτουν τις αφίσες / τα ποιήματά τους, ή παρουσιάζουν την παρουσίαση τους (ppt )/ ή την ιστορία τους ή παρουσιάζουν το θεατρικό τους στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα και τους γονείς για να τους ενημερώσουν για τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν με τους θαλάσσιους οικότοπους στη λεκάνη της Μεσογείου

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: έκθεση, συλλογή πληροφοριών, παρουσίαση, Project, Δημοσίευση
Κοινο - στοχος: Από 12 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: σχολική αίθουσα, Εργαστήριο υπολογιστών
Απαιτούμενα υλικά:  Υπολογιστές, πρόσβαση στο ίντερνετ, σύνδεση στο  skype, εκτυπωτής, φωτογραφίες, οδηγοί  
Διάρκεια της δραστηριότητας: Προετοιμασία:

45 λεπτά 

Εφαρμογή:

2-3 ώρες 

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: Μονάδα Εκπαίδευσης ΕΛΚΕΘΕ  Δεν απαιτείται άδεια ή εγγραφή
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Κανένα

Θεματικη της δραστηριοτητας: Βιοποικιλότητα
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION