ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


CPIE Bastia U Marinu

Το CPIE Bastia Marinu είναι ένας μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός που δημιουργήθηκε το 1994 και χαρακτηρίστηκε ως CPIE (Center Permanent d'Initiative pour l'Environnement) Bastia Golo Méditerranée το 2002. Οι κύριοι στόχοι του είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση, η επιστημονική παρατήρηση και οι συμμετοχικές επιστήμες.

Υποστηρίζει επίσης θέματα που αναφέρονται σε δημόσιες πολιτικές συνδυάζοντας τη Μεσόγειο, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εκπαίδευση. Βρίσκεται στην Bastia της Κορσικής, ενεργεί σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προωθώντας τη δικτύωση παρόμοιων δομών.

Κάθε χρόνο, υποστηρίζει τα σχολεία στην εκπαιδευτική διαδικασία για την περιβαλλοντική εκπαιδευση που υλοποιούν. Αυξάνει την ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η βιοποικιλότητα ή τα απόβλητα, οργανώνοντας εκδηλώσεις και εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Οργανώνει και συμβάλλει σε συμμετοχικά και συνεργατικά παρατηρητήρια που αφορούν είτε θαλάσσια είτε χερσαία περιβάλλοντα.

WEB SITE:  http://www.umarinu.com

Logo Petra Patrimonia

Hellenic Centre for Marine Research

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι ένας κυβερνητικός ερευνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας.

Στόχος του είναι να φέρει εις πέρας επιστημονικές και τεχνολογικές έρευνες, καθώς και η πειραματική ανάπτυξη, η διάδοση και εφαρμογή των παραγόμενων αποτελεσμάτων, ιδίως στους τομείς της μελέτης και της προστασίας της υδρόσφαιρας, των οργανισμών της, της διασύνδεσης με την ατμόσφαιρα, την ακτή και τον βυθό της θάλασσας, και τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν και ρυθμίζουν τα παραπάνω αναφερόμενα συστήματα. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δραστηριοποιείται:

  1. στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών,
  2. στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σχετικά με το ευρύ κοινό, την οικονομία και τον πολιτισμό και
  3. στην ορθή οικονομική εκμετάλλευση του υδάτινου περιβάλλοντος είτε από τον ίδιο τον φορέα ή / και από τους υπαλλήλους του ή από τρίτα μέρη.

Οι οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., απευθύνονται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως την έρευνα σε πανεπιστημιακό επίπεδο, με στόχο να εμπνεύσουν την επόμενη γενιά περιβαλλοντολόγων μέσω της προώθησης της επιστήμης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων.

WEB SITE:  https://www.hcmr.gr

Logo Petra Patrimonia

Consell de Mallorca
Sustainability and environment department

Το Consell de Mallorca είναι μια υπερ-δημοτική δημόσια οντότητα με κυβερνητικές και διοικητικές λειτουργίες, που εκπροσωπεί το νησί της Μαγιόρκα (Βαλεαρίδες Νήσοι, Ισπανία). Το Τμήμα Αειφορίας και Περιβάλλοντος φέρνει στο έργο MED-Educ την εμπειρία του:

  • στον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που απευθύνονται σε σχολεία.
  • στην μελέτη και προώθηση της θαλάσσιας κληρονομιάς, όπως την ναυπηγική τέχνη, την ιστιοπλοΐα κ.λπ.
  • στον σχεδιασμό και διαχείριση διαδρομών πεζοπορίας για να ανακαλύψουμε το φυσικό και πολιτιστικό παράκτιο περιβάλλον.
  • στην Ευρωπαϊκή συνεργασία σε έργα που σχετίζονται με θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού, αποβλήτων και ανακύκλωσης.

WEB SITE:  https://www.conselldemallorca.cat

Logo template

Petra Patrimonia

Ο οργανισμός Petra Patrimonia είναι ένας συνεταιρισμός δραστηριοποίησης και απασχόλησης για άτομα που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Ωστόσο η Petra Patrimonia είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό «εκκολαπτήριο» επιχειρηματιών, προσφέροντας στους υπεύθυνους του κάθε έργου μια θέση σε μία οργανωμένη δομή υποστήριξης μέσω του Business Project Support Contract (CAPE).

Στο τέλος μιας δοκιμαστικής περιόδου (έως 3 έτη), ή κατά τη διάρκεια αυτής, και εάν αποδειχθεί η βιωσιμότητα του έργου, ο υπεύθυνος του έργου μπορεί να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση ή να γίνει έμμισθος συνεργάτης - επιχειρηματίας με τη δυνατότητα να γίνει μέλος του συνεταιρισμού.

Η Petra Patrimonia δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και στον Maritima, που είναι αφιερωμένος στη θαλάσσια κληρονομιά και τις θαλάσσιες εμπορικές συναλλαγές. Εκτός από την παροχή υποστήριξης στους υπευθύνους των έργων, ο τομέας Maritima ηγείται μιας σειράς έργων υποδομής που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της βιώσιμης θαλάσσιας ανάπτυξης.

WEB SITE:  http://cde-petrapatrimonia.com/

Logo Petra Patrimonia

‘G. Garibaldi’ High School

Το Λύκειο «Giuseppe Garibaldi» ιδρύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2012, συγχωνεύοντας δύο προϋπάρχοντα Λύκεια, το Liceo Classico Statale «G. Garibaldi» και το Ναυτικό Τεχνικό Ινστιτούτο "Domenico Millelire ".

Με τα χρόνια, το Λύκειο «G. Garibaldi» έχει αποκτήσει εξαιρετική φήμη χάρη στην ποιότητα των υπηρεσιών και τη δέσμευση του διδακτικού του προσωπικού που παρήγαγε με συνέπεια έναν μεγάλο αριθμό μαθητών, πολλοί από τους οποίους, μετά την απόκτηση του πτυχίου τους διακρίθηκαν στην καριέρα τους ως ακαδημαϊκοί ή στελεχώνοντας κορυφαίους διευθυντικούς ρόλους.

Ο κύριος στόχος του σχολείου ήταν πάντα να ωθεί/προωθεί ενεργά κάθε μαθητή σύμφωνα με την προσωπική του στάση και τα ιδιαίτερα ταλέντα του, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές του.

Στόχος του Λυκείου «G.Garibaldi» ήταν πάντα να παρέχει στους μαθητές του σαφώς καθορισμένες δεξιότητες και τεχνογνωσία δίνοντάς τους τα εφόδια που θα ανοίξουν το δρόμο τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Το σύνθημα του σχολείου μπορεί να οριστεί με τρεις λέξεις: γνώση, ικανότητα και δέσμευση.

Επί του παρόντος, η διδασκαλία του Λυκείου «G.Garibaldi» περιλαμβάνει: Κλασική, Επιστημονική, Ξένες Γλώσσες, Ανθρώπινες Επιστήμες και Λογιστική.

WEB SITE:  http://www.iisgaribaldi.it

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE loghi

Med. O.R.O.

Είναι ένας ιταλικός οργανισμός που έχει ως αποστολή του την προώθηση της τοπικής αειφόρου ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, της διεθνούς συνεργασίας και, κυρίως στοχεύει στην ενεργοποίηση της νεολαίας - μέσω της αυτοαπασχόλησης.

Με πάνω από 15 χρόνια δραστηριότητας, έχει προωθήσει και διαχειριστεί, άμεσα ή σε συνεργασία με Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς, πολλά προγράμματα κατάρτισης, εδαφικής ανάπτυξης και διακρατικής συνεργασίας.

Γι 'αυτό γνωρίζει πολύ καλά τις ακόλουθες Χρηματοδοτήσεις και Προγράμματα: ERDF, ESF, FIFG, Urban, Archimed, Medocc, 3C West, Grundtvig, Ita-Malta, EIE, EAGGF, Erasmus+.

Ο οργανισμός Medoro θεωρεί ότι η νεανική εργασία και η απασχόληση των νέων είναι επιτυχής όταν συνδυάζεται με τη δέσμευση και τον διάλογο μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οικογενειών και επιχειρήσεων.

Δεσμεύεται να προωθήσει τη συμμετοχή και συνεργασία δημόσιων φορέων και τοπικών παραγόντων που είναι οι πρωταγωνιστές των αναπτυξιακών διαδικασιών και, πιο συγκεκριμένα, να διευκολύνει τη συμμετοχή των κύριων παραγόντων που εμπλέκονται στην αλυσίδα «εκπαίδευση-κατάρτιση-εργασία-επιχειρηματικότητα», στις πρωτοβουλίες που αφορούν την συνεργασία των τοπικών παραγόντων, την κινητικότητα των νέων και τον σχεδιασμό και πειραματισμό καινοτόμων και αξιόλογων ευρωπαϊκών εργαλείων κατάρτισης.

WEB SITE:  http://www.medoroscarl.eu

Logo Petra Patrimonia

Pučišća Elementary School

Το Δημοτικό Σχολείο Pučišća βρίσκεται στη μικρή πόλη Pučišća, στο νησί Brač της Κροατίας και υλοποιεί ένα οκταετές πρόγραμμα γενικής εκπαίδευσης για μαθητές ηλικίας 6 ως 14 ετών.

Το σχολείο προσδοκεί στο να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση στους μαθητές του, εφαρμόζοντας τη δημιουργική προσέγγιση στη διδασκαλία.

Τα περιεχόμενα της διδασκαλίας σχετίζονται συχνά με θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά είναι και συμβατά με τον τόπο και τον χρόνο στον οποίο ζουν οι μαθητές ώστε να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο με διαθεματικό τρόπο. Η επεξεργασία ενός συγκεκριμένου θέματος μέσω διαφορετικών μαθημάτων και προσεγγίσεων καθιστά τη μαθησιακή διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική.

Τα δημιουργικά μοντέλα διδασκαλίας που κυριαρχούν στο σχολείο - βιωματική και ερευνητική διδασκαλία - συμβάλλουν επίσης στην καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της διδασκαλίας και στην αύξηση των κινήτρων των μαθητών.

WEB SITE:  http://os-pucisca.skole.hr

Logo Petra Patrimonia