Τέχνη | Βιολογία | Χημεία | Γεωγραφία | Γεωλογία | Μητρική Γλώσσα | Φυσική

Παιδαγωγικο περιεχομενο

  • Οικοσύστημα
  • Βιοποικιλότητα
  • Βιοτικός παράγοντας
  • Οργανισμοί, βακτήρια
  • Περιβαλλοντική Αειφορία

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Γνώση των όρων/εννοιών : βιοποικιλότητα, οξυγόνο, θρεπτικά συστατικά, θερμοκρασία, αλατότητα, υπόστρωμα, έκθεση στον αέρα, βάθος, παλίρροιες, κύματα, τροφικά πλέγματα. 

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ: 

  • Μετρήσουν / υπολογίσουν διάφορες φυσικοχημικές παραμέτρους 
  • Προ σδιορίσουν και περιγράψουν τους αβιοτικούς παράγοντες και τη βενθική πανίδα σε μια ακροθαλασσιά. 
  • Εξοικειωθούν με επιστημονικό και εργαστηριακό εξοπλισμό 
  • Ενθαρρυνθούν να αναλάβουν το ρόλο ενός επιστήμονα- περιβαλλοντολόγου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εφαρμογή:
#1

(στο πεδίο)

Οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς περπατούν κατά μήκος μιας βραχώδους ακτής, παρατηρούν το περιβάλλον και φωτογραφίζουν την περιοχή.

#2

Οι μαθητές/τριες θα χωριστούν σε διαφορετικές ομάδες και θα συλλέξουν τουλάχιστον 4 ποσοτικά και 4 ποιοτικά στοιχεία για να περιγράψουν το οικοσύστημα. Παρέχοντας στους μαθητές εξοπλισμό μέτρησης οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν και καταγράψουν ορισμένα φυσικό-χημικά δεδομένα (π.χ. θερμοκρασία αέρα και νερού, pH, τύπος μικροενδιαιτήματος κ.λπ., δείτε το φύλλο εργασίας παρακάτω), για να χαρακτηρίσουν τους αβιοτικούς παράγοντες και τον τύπο ενδιαιτημάτων κάθε είδους που κατέγραψαν (π.χ. ρωγμές, παράκτιος πάγκος, παλίρροια, περιοχή εκτεθειμένη στο κύμα κλπ.).

#3

Στους μαθητές παρέχονται συσκευές εγγραφής όπως κάμερες, καθώς και εξοπλισμός μέτρησης που επιτρέπει την εκτίμηση του μεγέθους και του αριθμού των ειδών. Οι μαθητές θα καθοδηγηθούν για να εξερευνήσουν την ποικιλομορφία των ειδών της βραχώδους ακτής. Με τη βοήθεια ενός ειδικού, όπως ένος θαλάσσιου βιολόγου/ωκεανογράφου, θα μπορούσαν να συλλέξουν επιπλέον και κάποιο φυτικό υλικό (φύκια) από το υπόστρωμα για παρατήρηση. Οι μαθητές θα μπορούσαν επίσης να παρατηρήσουν σε κινητά στερεοσκόπια κάποια βενθικά ασπόνδυλα από τα δείγματά τους.

#4

(στην σχολική αίθουσα)

Κάθε ομάδα διερευνά έναν βενθικό οργανισμό (ζώο ή φυτό) και οι μαθητές επικοινωνούν τις πληροφορίες που βρήκαν για να γίνουν "ειδικοί"- γνώστες σε αυτά τα είδη.

#5

Κάθε ομάδα δημιουργεί μια κάρτα αναγνώρισης ειδών, επικεντρωμένη στα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, τον βιότοπο και τον τρόπο ζωής τους. Στο τέλος, μέσω της σύγκρισης των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ των διαφόρων ειδών που αναλύθηκαν, οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν μια βαθιά κατανόηση σχετικά με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τις προσαρμογές των ειδών που παρατήρησαν και μελέτησαν.

#6

Κάθε ομάδα παρουσιάζει είτε σε μορφή αφίσας είτε σε μορφή παρουσίασης power point τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα πεδίου.

#7

Συζήτηση. Οι μαθητές/τριες επικοινωνούν τις παρατηρήσεις τα σχόλια και τα συμπεράσματά τους με την υπόλοιπη τάξη.

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: πειραματικές δραστηριότητες, Έρευνα πεδίου, παρουσίαση, Project
Κοινο - στοχος: Από 12 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: σχολική αίθουσα, Εργαστήριο υπολογιστών, Εξωτερικός χώρος
Απαιτούμενα υλικά: Κάμερες ή κινητά τηλέφωνα, φύλλα εργασίας, μολύβια, εξοπλισμός μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων, υπολογιστές, πρόσβαση στο Διαδίκτυο. ανιχνευτές θερμοκρασίας, χαρτί ένδειξης pH,  ταξινομικοί οδηγοί (κλείδες) για το πεδίο,  κόλλες για χαρτί, ψαλίδι, καπέλα, αντηλιακά.
Διάρκεια της δραστηριότητας: Προετοιμασία:

1 ώρα στο πεδίο

Εφαρμογή:

 3 ώρες στην τάξη/ αίθουσα υπολογιστών

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: Μονάδα Εκπαίδευσης ΕΛΚΕΘΕ Δεν απαιτείται άδεια ή εγγραφή
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Ο/Η εκπαιδευτικός θα εισαγάγει τους μαθητές στην χρήση επιστημονικού εξοπλισμού

Θεματικη της δραστηριοτητας: Βιοποικιλότητα
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION