Biologija | Strani jezik | Geografija | Informatika | Materinski jezik | Fizika

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

 • Ekosustav, biološka raznolikost
 • Biotički čimbenik, Abiotički čimbenici
 • Kisik, hranjive tvari, temperatura, slanost, sunčeva energija
 • Supstrat, zračna izloženost, dubina, prehrambene mreže
 • Održivost okoliša
 • Prirodna baština i kulturna baština
 • MPA (zaštićeno morsko područje)

Potrebno Predznanje

 • Vještine korištenja računalnih alata
 • Poznavanje pojmova: ekosustav, abiotičkih čimbenik, biotički čimbenik, prehrambeni lanac, prehrambene mreže, MPA (zaštićeno morsko područje), endemske vrste

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

 • Opisati i identificirati 4 primjera MPA (morsko zaštićeno područje) u Sredozemnom moru
 • Istražiti neka morska zaštićena područja i uočiti važnost morskih zaštićenih područja
 • Objasniti kako MPA doprinosi prirodnim, ekonomskim ili kulturnim resursima
 • Navesti načine na koje ljudi stupaju u interakciju i utječu na MPA

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:
#1

Učitelj upoznaje učenike s pojmovima ekosustava, abiotičkih čimbenika, biotičkih čimbenika, prehrambenog lanca, prehrambene mreže, MPA-ove, endemske vrste itd

Provedba:
#1

Učenici u malim skupinama, preko Google Eartha, istražuju 2-4 zaštićena morska područja u Sredozemnom moru.

#2

Učitelj demonstrira učenicima kako preuzeti MPA sloj kao .kml datoteku. Nakon preuzimanja, odabire MPA sloj i pokazuje kako locirati i istraživati ​​zaštićena morska područja širom svijeta. Demonstrira učenicima kako pregledati fotografije, videozapise i priče koje prate svako mjesto.

#3

Učenici na radnom listu prikupljaju informacije o svojim MPA-ima. Bilježe naziv i mjesto MPA-a, vrstu ekosustava i svrhu MPA-e.

#4

Učenici kreiraju plakate ili prezentacije kako bi svoje primjere predstavili ostatku razreda i s njima podijelili informacije.

#5

Učenici i učitelj razgovaraju sa stručnjakom (npr. istraživačem mora putem Skype-a) o svojim zaključcima o važnosti MPA-a i interakciji ljudi i utjecaju na morske ekosustave.

#6

Učenici za web stranicu svoje škole pišu kratki članak o MPA u svojoj regiji / zemlji. Pišu o problemima zaštite okoliša s kojima se područje suočava, prirodnim i kulturnim resursima kojima je potrebna zaštita, te o lokalnim projektima upravljanja okolišem ili drugim akcijama koje su pomogle ili trenutno pomažu tom području.

#7

Učenici mogu izložiti svoje plakate ili prezentacije ostatku školske zajednice i roditeljima, informirajući ih o važnosti MPA-a u mediteranskom bazenu i njihovoj vrijednosti za zajednicu.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Izložba, Istraživanje informacija, Projekt, Publikacija
Ciljana skupina: Od 12 godina
Mjesto izvođenja: Učionica, Informatički kabinet
Potrebni materijali: Računalo, pristup Internetu, pristup Google Earth slikama, Skype veza, pisač, tableti, radni listovi
Trajanje aktivnosti: Provedba:

2-4 sata

Autor: HCMR (Education Unit) Nije potrebna autorizacija
Poveznice:
Tema ovog iskustva: Biološka raznolikost
Dodatni resursi: Pdf verzija