ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Το Παιδαγωγικό Πλαίσιο Αναφοράς του MED EDUC φιλοδοξεί να παρέχει στους εκπαιδευτικούς τις Βασικές Αρχές και τα εργαλεία που θα χρειαστούν για να εισαγάγουν στα μαθήματά τους τη μελέτη του περιβάλλοντος της Μεσογείου και την κατανόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που πλήττουν την λεκάνη της.