Παιδαγωγικος Οδηγος

Ο Παιδαγωγικός Οδηγός MED EDUC είναι η υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του Πλαισίου Αναφοράς προτείνοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές, με την πρωτοβουλία δασκάλων ή καθηγητών, επικεντρωμένες στην ανακάλυψη και αξιοποίηση του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Μεσόγειο, στην κατανόηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που έχουν προκύψει και στην προώθηση της ατομικής και συλλογικής δράσης των πολιτών.

Κατεβάστε όλες τις Δραστηριότητες