Εκτεχνητοποίηση της ακτογραμμής

Η ακτή της Μεσογείου είναι ένα περιβάλλον πλούσιο (βιολογικοί και ορυκτοί φυσικοί πόροι, ανθρώπινο δυναμικό, πολιτιστική και ιστορική αξία), ελκυστικό (τοπία, βιοποικιλότητα, κλιματολογικές συνθήκες) και είναι προσβάσιμο σε πολλαπλές υπηρεσίες και δραστηριότητες. Αυτός ο χώρος παρουσιάζειεξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά είναι και εκτεθειμένος σε σοβαρούς κινδύνους. Είναι η έδρα πολλών ζωτικών ζητημάτων.