Κλιματική Αλλαγή

Αν και αρχαίο φαινόμενο, η κλιματική αλλαγή γίνεται όλο και περισσότερο αντικείμενο της επικαιρότητας του περιβαλλοντικού ζητήματος. Ως αποτέλεσμα της αύξησης των αερίων του θερμοκηπίου, η μέση θερμοκρασία αυξάνεται προκαλώντας μετεωρολογικές αλλαγές, αλλαγές στη βιοποικιλότητα αλλά επιφυλάσσει και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.