Πολιτιστική Κληρονομιά

Η Μεσόγειος Θάλασσα υπήρξε ανέκαθεν μια φυσική και οικονομική πηγή πόρων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, έχει ασκήσει αξιοσημείωτη επιρροή στη δημιουργία μιας ενιαίας πολιτιστικής κληρονομιάς. Όσον αφορά μάλιστα τη βιωσιμότητα, η ταχεία και προοδευτική εξέλιξη της ανθρωπότητας, σε συνδυασμό με τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, έχει τροποποιήσει τους γεωγραφικούς χώρους, τους τρόπους ζωής, την οικονομία, το περιβάλλον κλπ. και έχει επηρεάσει σε ουσιαστικό βαθμό και ίσως ανεπανόρθωτα την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής της Μεσογείου