Pedagoški uputnik

MED EDUC Pedagoški uputnik predstavlja konkretizaciju smjernica iz referentnog okvira. Uključuje obrazovne aktivnosti za učenike usmjerene na otkrivanje i valorizaciju obalnog i morskog okoliša na Mediteranu, te na razumijevanje ekoloških pitanja i promicanje individualnog i kolektivnog djelovanja građana.

Download all Experience