Φυσικοί κίνδυνοι στη λεκάνη της Μεσογείου

Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές εισάγονται σε έννοιες που αφορούν στη γεωλογική δομή της λεκάνης της Μεσογείου και στη δυναμική των φυσικών δυνάμεων που δρουν στην Μεσόγειο. Οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν τους διαφορετικούς φυσικούς κινδύνους (π.χ. σεισμοί, ηφαίστεια, κατολισθήσεις, τσουνάμι, πλημμύρες, ανεμοστρόβιλους, χιονοστιβάδες, πυρκαγιές, καταιγίδες κ.λπ.) και την επιρροή τους στην ανθρώπινη ζωή, καθώς και στη συμπεριφορά των ζώων και των φυτών.