Βιολογία | Γεωγραφία | Γεωλογία | Μητρική Γλώσσα

Παιδαγωγικο περιεχομενο

  • Οικοσυστημικές υπηρεσίες
  • Περιβαλλοντικά ζητήματα
  • Η επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας
  • Προστατευόμενες φυσικές περιοχές

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Γνώσεις σχετικά με τις οικοσυστημικές υπηρεσίες (Ορισμός στον ιστότοπο του FAO, διαθέσιμος στα Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά).

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ :

  • Παρατηρήσουν και κατανοήσουν την έννοια των υπηρεσιών των παράκτιων οικοσυστημάτων.
  • Προσδιορίσουν τέσσερις τύπους υπηρεσιών που παρέχονται από τα οικοσυστήματα: προμηθευτικές, ρυθμιστικές και διατήρησης και τέλος πολιτιστικές /κοινωνικές υπηρεσίες.
  • Βελτιώσουν την ικανότητά τους στην ανάγνωση χαρτών και στη συλλογή χωρικών δεδομένων.
  • Κατανοήσουν τη σημασία της διατήρησης των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων.
  • Αναπτύξουν μια κριτική προσέγγιση στο ζήτημα αυτό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:
#1

Επιλέξτε μία ή περισσότερες παράκτιες γεωγραφικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών ανθρώπινης δραστηριότητας (πόλεις, λιμάνια) ΚΑΙ προστατευόμενες περιοχές (φυσικά αποθέματα, προστατευόμενες λιμνοθάλασσες, περιοχές Natura 2000, τοποθεσίες Ramsar, θαλάσσια πάρκα κ.λπ.).

#2

Παράδειγμα γεωγραφικών περιοχών: λιμνοθάλασσα Biguglia (Κορσική, Γαλλία).

#3

Εκτυπώστε έναν λεπτομερή χάρτη των επιλεγμένων γεωγραφικών περιοχών από το Διαδίκτυο ή μέσω μιας διαδικτυακής υπηρεσίας χαρτών.

Εφαρμογή:
#1

Ο/ Η εκπαιδευτικός εισάγει τις κύριες έννοιες για την αστικοποίηση και την παράκτια εκτεχνητοποίηση χρησιμοποιώντας το σχετικό κεφάλαιο του Παιδαγωγικού Οδηγού Αναφοράς O1. Στη συνέχεια παρουσιάζει τις οικοσυστημικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τον ορισμό από τον ιστότοπο του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών [σύνδεσμος 1] και παρέχει στους μαθητές τον κατάλογο των οικοσυστημικών υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστότοπο [σύνδεσμος 2]

#2

Ο / Η εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη σε ομάδες των 4 ατόμων και δίνει ένα χάρτη σε κάθε ομάδα, ζητώντας από τους μαθητές να εντοπίσουν και να απαριθμήσουν τις πιέσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων καθώς και αν υπάρχουν προστατευόμενες φυσικές περιοχές στην καθορισμένη γεωγραφική περιοχή.

#3

Στη συνέχεια ζητά από τις ομάδες να πραγματοποιήσουν αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο και να καταγράψουν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές.

#4

Ο / Η εκπαιδευτικός εισάγει έναν διάλογο ζητώντας από τους μαθητές να προτείνουν ποιες από αυτές τις υπηρεσίες που έχουν προσδιοριστεί προηγουμένως μπορούν να είναι χρήσιμες για την καταπολέμηση των πιέσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή.

#5

Κάθε ομάδα εργάζεται σε μια παρουσίαση (είτε σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική μορφή π.χ. ppt) για να παρουσιάσει/προβάλει τα αποτελέσματα της έρευνας της σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται στην περιοχή μελέτης.

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: Δημόσια συζήτηση, διερευνητική εργασία
Κοινο - στοχος: Από 12 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: σχολική αίθουσα
Απαιτούμενα υλικά: Λεπτομερείς χάρτες (στο Διαδίκτυο), υπολογιστής ή άλλοι ηλεκτρονικοί πόρο
Διάρκεια της δραστηριότητας: Εφαρμογή:

2 έως 4 ώρες

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: CPIE Bastia U MarinuΔεν απαιτείται εγγραφή ή εξουσιοδότηση
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη δραστηριότητα «Ανακάλυψη ενός λιμανιού και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αυτό» του κεφαλαίου Θαλάσσια Οικονομία.

Θεματικη της δραστηριοτητας: Εκτεχνητοποίηση της ακτογραμμής
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION