Βιολογία | Χημεία | Οικονομία | Γεωγραφία | Μαθηματικά | Κοινωνιολογία /Δίκαιο

Παιδαγωγικο περιεχομενο

  • Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
  • Αποτύπωμα άνθρακα
  • Οικολογική κατανάλωση

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Γνώση για κλιματική αλλαγή (O1 Παιδαγωγικός Οδηγός Αναφοράς).

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

  • Περιγράψουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
  • Κατανοήσουν την προέλευση της κλιματικής αλλαγής και την ευθύνη μας
  • Γίνουν οικολογικά υπεύθυνοι καταναλωτές
  • Εξοικειωθούν με την βιβλιογραφική έρευνα
  • Συνοψίσουν και να εκθέσουν πληροφορίες
  • Εργαστούν σε ομάδες
  • Καθορίσουν τα διάφορα στάδια παραγωγής και διανομής προϊόντων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:

Ο /η εκπαιδευτικός θα επιλέξει και θα φέρει στους μαθητές τα παρακάτω υλικά: 8-10 τρόφιμα (1 ομάδα προϊόντων /ομάδα 4 μαθητών, για παράδειγμα δημητριακά, ρύζι, ζυμαρικά, φρούτα, λαχανικα κλπ.),  και έναν παγκόσμιο χάρτη ανά ομάδα.

Εφαρμογή:
#1

Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει το πρόγραμμα και τον σκοπό αυτής της δραστηριότητας, τονίζοντας τον αντίκτυπο των ανθρωπογενών δραστηριοτήρων και καταναλωτικών επιλογών, στη δημιουργία των αερίων του θερμοκηπίου και τη συμβολή μας στην αλλαγή του κλίματος.

#2

Ο / η εκπαιδευτικός μοιράζει ένα διατροφικό προϊόν και έναν χάρτη σε κάθε ομάδα.

#3

Ο /η εκπαιδευτικός επιτρέπει στους μαθητές για 10 λεπτά να διαβάσουν και να σημειώσουν τις πληροφορίες σχετικά με τον τόπο παραγωγής που δίνεται στη συσκευασία του κάθε προϊόντος.

#4

Ο / η εκπαιδευτικός παρατηρεί κάθε ομάδα κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας και τους καθοδηγεί όταν χρειάζεται στο να προσδιορίσουν με ακρίβεια τον τόπο παραγωγής του προϊόντος.

#5

Οι μαθητές/τριες αναζητούν στο Διαδίκτυο για 15 λεπτά κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα μέρη διανομής του προϊόντος τους.

#6

Ο/ η εκπαιδευτικός παρατηρεί κάθε ομάδα κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας και επαναπροσανατολίζει τους μαθητές εάν απέχουν πολύ από τον προσδιορισμό των χωρών διανομής του προϊόντος.

#7

Οι μαθητές έχουν 5 λεπτά για να σχεδιάσουν στο χάρτη τις εικονικές διαδρομές των σιδηροδρομικών γραμμών και / ή τις θαλάσσιες διαδρομές ή και αεροπορικές διαδρομές μεταξύ των τόπων παραγωγής και των τόπων διανομής των προϊόντων.

#8

#8: Οι μαθητές έχουν 15 λεπτά για να ποσοτικοποιήσουν τα ταξίδια σε χιλιόμετρα και σε σχέση με τις παραγόμενες εκπομπές CO2 λόγω αυτών των διαδρομών μεταφοράς των προϊόντων, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τον προσδιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα (για παράδειγμα αυτό που αναφέρεται παρακάτω κλπ.)

#9

Ο/η εκπαιδευτικός επιτρέπει σε κάθε ομάδα (5 λεπτά / ομάδα) να παρουσιάσει τις πληροφορίες που βρήκε για το προϊόν (τι είναι, τόπους παραγωγής και διανομής, παρουσίαση σιδηροδρομικών διαδρομών ή / και θαλάσσιων ή / και αεροπορικών διαδρομών στο χάρτη, εκτίμηση εκπομπών CO2 , κ.λπ.). (συνολική διάρκεια: 30 λεπτά)

#10

Ο/η εκπαιδευτικός συνοψίζει τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και προτείνει στους μαθητές να σκεφτούν και να συζητήσουν για εναλλακτικές λύσεις κατανάλωσης, για δυνητικά προνόμια των τοπικών παραγωγών ή και αγορών ή ακόμα προϊόντων παραγωγής από οικογενειακές μικρές φάρμες, με στόχο την μείωση του αποτυπώματος άνθρακα που έχουμε ως καταναλωτές. (διάρκεια 10 λεπτά)

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: συλλογή πληροφοριών
Κοινο - στοχος: Από 11 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: σχολική αίθουσα, εργαστήριο Υπολογιστών - ICT laboratory
Απαιτούμενα υλικά: 1 ομάδα τροφίμων/ομάδα 4 μαθητών 1 παγκόσμιος χάρτης/ομάδα 4 μαθητών 1 πρόσβαση υπολογιστή ή / και tablet / ομάδα 4 μαθητών Φύλλο εργασίας
Διάρκεια της δραστηριότητας: Εφαρμογή:

2 ώρες

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: CPIE Bastia U MarinuΔεν απαιτείται εξουσιοδότηση
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να παρέχει προνόμια στους μαθητές που θα επιλέξουν συσκευασμένα προϊόντα. Όσον αφορά τα άλλα προϊόντα π.χ. τα φρούτα ή τα λαχανικά, ο /η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει ένα προϊόν και να θέσει έναν στόχο σχετικά με τον τόπο παραγωγής, ή το όνομα του παραγωγού  που αναφέρεται στα ράφια των καταστημάτων  για να βοηθήσει τους μαθητές να κάνουν έρευνα  σχετικά με τα μέρη διανομής του παραγόμενου προϊόντος.

Θεματικη της δραστηριοτητας: Κλιματική Αλλαγή
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION