Γεωγραφία | Γεωλογία | Ιστορία | Γλώσσα

Παιδαγωγικο περιεχομενο

  • Φυσικοί κίνδυνοι/ καταστροφές
  •  Τοπική ανάπτυξη

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

  • Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό των κατηγοριών των μεγάλων φυσικών κινδύνων και των πιθανών συνεπειών τους.
  • Περίληψη του project : Μετά από την γενική παρουσίαση των σημαντικών φυσικών κινδύνων που παρουσιαστήκαν στην τάξη, οι μαθητές/τριες διερευνούν σχετικά με τους σημαντικούς φυσικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η πόλη τους προκειμένου να συγκεντρώσουν σημαντικές πληροφορίες για αυτούς και να προτείνουν /αναδείξουν και τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να υιοθετηθούν.

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

  • αναγνωρίσουν τις μεγάλες φυσικές καταστροφές που μπορούν να πλήξουν την περιοχή τους.
  • Κατανοήσουν τι σημαίνουν οι καταστροφές αυτές.
  • Αναζητήσουν και κατανοήσουν τις πληροφορίες σχετικά με τους σημαντικότερους κινδύνους που μπορούν να εκτεθούν στην περιοχή τους.
  • Γνωρίσουν τα μέσα που μπορούν να εφαρμοστούν για να περιορίσουν τις επιπτώσεις /επιδράσεις αυτών των κινδύνων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:

Δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Οι μαθητές/τριες θα πραγματοποιήσουν μια έρευνα στο διαδίκτυο, ίσως θα ήταν χρήσιμο να προετοιμάσει ο/η εκπαιδευτικός κάποιες πηγές για την έρευνα των μαθητών (λίστα με συνδέσμους, αποκόμματα από εφημερίδες, λίστα με οργανισμούς/ φορείς που μπορούν να αναζητήσουν οι μαθητές πληροφορίες κλπ.)

Εφαρμογή:
#1

Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων και πραγματοποιούν μια έρευνα σε έναν σημαντικό φυσικό κίνδυνο που μπορεί να πλήξει την πόλη/ περιοχή τους. (οι μαθητές/τριες μπορούν να διαλέξουν μεταξύ των παρακάτω: δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμούς, εκρήξεις ηφαιστείων, καταιγίδες κλπ.)

#2

Η έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα, στην διάρκεια τουλάχιστον 3 μαθημάτων και απαιτώντας αρκετό χρόνο εργασίας στο σπίτι. Αν είναι εφικτό διασφαλίστε για τους μαθητές/τριες την πρόσβαση στη σχολική βιβλιοθήκη αλλά και την δημοτική βιβλιοθήκη, την δημοτική αρχή, την πολιτική προστασία ή και άλλον κατάλληλο φορέα κλπ.

#3

Οδηγίες για την σύνθεση της έκθεσης (έρευνας) : Δώστε έναν ορισμό των κυριότερων κινδύνων και στη συνέχεια του επιλεγμένου κινδύνου

Πώς εκδηλώνεται ο κίνδυνος ; Πως τον αισθάνεστε; Βρείτε ένα παρελθοντικό συμβάν και αναλύστε το, κατά προτίμηση γύρω από την περιοχή διαμονής σας (ή στη λεκάνη της Μεσογείου για παράδειγμα): αναφέρεται στοιχεία όπως τόπος, ημερομηνία, αριθμός θυμάτων, πορεία γεγονότων κ.λπ. Ποια μέτρα (τεχνικά/διαχειριστικά καθώς και πληροφορίες/εκπαίδευση) πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη αυτού του κινδύνου; Ποιες είναι οι οδηγίες που πρέπει να τηρεί ο πληθυσμός έναντι αυτού του κινδύνου; Η πόλη σας επηρεάζεται από αυτόν τον κίνδυνο; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Η εργασία πρέπει να γίνει με συγκέντρωση, το κείμενο πρέπει να είναι προσωπικό (πρωτότυπο), χωρίς να αντιγράφονται αυτούσιες (αυτολεξεί) οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν. Δώστε προσοχή στην ορθογραφία. Το αρχείο πρέπει να περιέχει: Εάν είναι δυνατό, ένα τοπικό παράδειγμα ή και από την ευρύτερη περιφέρεια (γύρω από την περιοχή διαβίωσης). • Φωτογραφίες, σχέδια, γραφήματα • Αποσπάσματα από άρθρα (έντυπος ή ηλεκτρονικός τύπος) • Χάρτες, σχέδια τοποθεσίας

#4

Αν χρειαστεί βοηθήστε τους μαθητές/τριες να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο πραγματοποίησης μιας συνέντευξης. Ο/ Η εκπαιδευτικός επιβλέπει την ομαδική εργασία κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Ορίζει τακτικά χρονικά διαστήματα ελέγχου της προόδου της έρευνας των μαθητών. Για την πραγματοποίηση της έρευνας τους οι μαθητές μπορούν να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με πυροσβέστες, εκλεγμένους αξιωματούχους, κ.λπ.

#5

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας οι μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους (κάθε ομάδα έχει χρόνο 15 λεπτών για την παρουσίαση της).

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: διερευνητική εργασία
Κοινο - στοχος: Από 13 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: σχολική αίθουσα, Εξωτερική δραστηριότητα, βιβλιοθήκη σχολείου
Απαιτούμενα υλικά: Υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, εκτυπωτές εφόσον είναι διαθέσιμοι.
Διάρκεια της δραστηριότητας: Προετοιμασία:

1 ώρα

Εφαρμογή:

4 -6 ώρες

Περίπου 4-6 συναντήσεις της μιας ώρας ή κάθε συνάντηση και απαιτούμενος χρόνος για εργασία στο σπίτι ή έκτος σπιτιού.

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: IFFO-RME Δεν απαιτείται άδεια
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στους μαθητές/τριες να εκπαιδευτούν στην μεθοδολογία της προσωπικής έρευνας με βάση πηγές και συνεντεύξεις. Απαιτεί τον προσωπικό χρόνο των μαθητών/τριων και σημαντική υποστήριξη τους από τον /την εκπαιδευτικό για να πραγματοποιήσουν την έρευνα τους. Προτείνεται κάποιος χρόνος της έρευνας να δοθεί για την διερεύνηση των μέτρων αντιμετώπισης και των σχεδίων ασφάλειας σε περίπτωση κινδύνου.

Θεματικη της δραστηριοτητας: Φυσικοί κίνδυνοι στη λεκάνη της Μεσογείου
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION