Βιολογία | Χημεία | Γεωγραφία | Γεωλογία | Γλώσσα | Μαθηματικά

Παιδαγωγικο περιεχομενο

  • Θαλάσσια ρύπανση
  • Απόβλητα
  • Μικροπλαστικά
  • Πλαστικές μικρό-ίνες /σφαιρίδια
  • Περιβαλλοντική Αειφορία

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Γνώση των ορισμών που αφορούν τη θαλάσσια ρύπανση

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

  • Διερευνήσουν αυτόν τον τύπο ρύπανσης των ακτών
  • Εξοικειωθούν με επιστημονικές διαδικασίες και μεθοδολογίες
  • Εξοικειωθούν με την χρήση επιστημονικού εξοπλισμού
  • Συμπεριφερθούν όπως ένας επιστήμονας/ερευνητής

Η δραστηριότητα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και ενθαρρύνει την αλλαγή συμπεριφορών και στάσεων προς νέες πρακτικές που μειώνουν την είσοδο των μικροπλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:
#1

(Στην σχολική αίθουσα). Ο/Η εκπαιδευτικός συζητά με τους/τις μαθητές/τριες για το θέμα των θαλάσσιων απορριμμάτων. Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στα θαλάσσια απορρίμματα, πώς τα θαλάσσια απορρίμματα εισέρχονται στη θάλασσα και πώς επηρεάζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τι είδους πλαστικά παρατηρούμε συνήθως, κ.λπ. Ο/Η εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες για τα μικροπλαστικά στο Διαδίκτυο.

#2

(στην παραλία). Οι μαθητές/τριες πηγαίνουν σε διαφορετικές περιοχές της ίδιας παραλίας ή πηγαίνουν σε διαφορετικές παραλίες και συλλέγουν μερικά δείγματα άμμου.

Εφαρμογή:
#1

(Στο εργαστήριο ή στην σχολική αίθουσα). Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια ή ομάδες και κάθε ομάδα παίρνει ένα δείγμα άμμου και το εξετάζει για πλαστικά αντικείμενα και μικροπλαστικά. Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας (βλέπε παρακάτω) με πληροφορίες για τα πλαστικά που βρήκαν στο δείγμα τους. Χρησιμοποιούν μεγεθυντικούς φακούς για τις παρατηρήσεις τους και λαβίδες για την αφαίρεση/συλλογή των πλαστικών αντικειμένων. Επίσης, φωτογραφίζουν τα πλαστικά αντικείμενα. Εάν υπάρχει η δυνατότητα οι μαθητές/τριες ζυγίζουν την άμμο, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να υπολογίσουν τον αριθμό των μικροπλαστικών αντικειμένων που υπάρχουν ανά κιλό άμμου.

#2

(Στο εργαστήριο ή στην σχολική αίθουσα). Οι μαθητές/τριες αφαιρούν από το δείγμα τους όλα τα πλαστικά αντικείμενα (μικροπλαστικά, μεγαλύτερα κομμάτια πλαστικών ή pellets μικροπλαστικών- μικροσφαιρίδια) και τα τοποθετούν σε τρυβλίο petri.

#3

(Στο εργαστήριο). Οι μαθητές/τριες παρατηρούν τα διαφορετικά μεγέθη μικροπλαστικών με τη χρήση μεγεθυντικών φακών ή στερεοσκοπίων και σημειώνουν αυτές τις πληροφορίες.

#4

(Στο εργαστήριο ή στην σχολική αίθουσα). Οι μαθητές/τριες υπολογίζουν πόσα πλαστικά αντικείμενα έχουν βρεθεί στα δείγματά τους.

#5

Οι μαθητές/τριες δημιουργούν έναν φωτογραφικό οδηγό μικροπλαστικών (π.χ. νήματα, θραύσματα, σφαιρίδια κ.λπ.).

#6

Στη συνέχεια φτιάχνουν μια αφίσα με τα αποτελέσματά τους και τα συζητούν με τον/την εκπαιδευτικό και την υπόλοιπη τάξη.

#7

Ο/Η εκπαιδευτικός κάνει αναφορά στη σχετική νομοθεσία (τοπικές διατάξεις, εθνικοί νόμοι, ευρωπαϊκοί νόμοι) για τη θαλάσσια ρύπανση.

#8

Οι μαθητές/τριες κάνουν μια έκθεση με όλες τις αφίσες (αποτελέσματα, σχόλια, φωτογραφίες, κ.λπ.) για να ενημερώσουν την υπόλοιπη σχολική κοινότητα για το σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα της ρύπανσης από τα μικροπλαστικά.

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: πειραματικές δραστηριότητες, έκθεση, Δημοσίευση
Κοινο - στοχος: Από 12 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: σχολική αίθουσα, εργαστήριο φυσικών επιστημών
Απαιτούμενα υλικά: μεγεθυντικοί φακοί, στερεοσκόπια, δείγματα άμμου, δοχεία, λαβίδες, φύλλα εργασίας, μολύβια, κάμερες, γυάλινα τρυβλία Petri, βελόνες ανατομίας ή άλλου τύπου
Διάρκεια της δραστηριότητας: Προετοιμασία:

1-2 ώρες

Εφαρμογή:

2-3 ώρες

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: ΕΛΚΕΘΕ (Μονάδα Εκπαίδευσης) Δεν απαιτείται εγγραφή ή εξουσιοδότηση για την χρήση
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

πληροφορίες σχετικές με τα μικροπλαστικά και τη χημεία που αναφέρεται σε αυτά.

Θεματικη της δραστηριοτητας: Απόβλητα και Ρύπανση
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION