Biologija | Kemija | Geografija | Materinski jezik | Matematika

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

  • Zagađenje mora
  • Otpad
  • Mikroplastika
  • Plastične mikrogranule
  • Održivost okoliša

Potrebno Predznanje

Poznavanje osnovnih pojmova o zagađenju mora

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

  • istražiti onečišćenje na morskoj obali
  • razumjeti znanstvenu proceduru
  • koristiti se znanstvenom opremom
  • pomoći u podizanju svijesti i time potaknuti promjene u ponašanju , smanjujući unos mikroplastike u morski okoliš

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:
#1

(u učionici) Uvodna rasprava o problemu otpada u morskom okolišu. Što je to morski otpad, kako morski otpad ulazi u more, kako morski otpad utječe na morske ekosustave itd. Učenici pretražuju mikroplastiku na internetu.

#2

(na plaži) Učenici skupljaju uzorke pijeska (na različitim područjima iste plaže ili odlaze na različite plaže).

Provedba:
#1

(učionica / laboratorij) Učenici u parovima ili skupinama uzimaju uzorak pijeska i pretražuju tražeći plastične predmete i mikroplastiku. Ispunjavaju radni list upisujući informacije o plastici koju su pronašli u svome uzorku. Za promatranje koriste povećala, a za uklanjanje plastičnih predmeta kliješta ili pincetu. Fotografiraju plastične predmete.
Učenici mogu i izvagati pijesak kako bi mogli izračunati broj prisutnih mikroplastičnih predmeta po kg pijeska.

#2

(učionica / laboratorij) Iz uzorka uklanjaju sve plastične predmete (mikroplastika, veća plastike ili mikrogranule) i stavljaju ih u drugu posudu.

#3

(laboratorij) Učenici promatraju različite veličine mikroplastike pomoću povećala ili stereoskopa i bilježe podatke.

#4

(učionica / laboratorij) Bilježe koliko su komada plastike pronašli u svome uzorku.

#5

Učenici izrađuju foto-vodič za mikroplastiku (npr. vlakna, filmovi, pjena, fragmenti, peleti, itd.)

#6

Izrađuju plakat s rezultatima istraživanja i raspravljaju s učiteljem i ostatkom razreda.

#7

Učitelj upućuje učenike na relevantno zakonodavstvo (lokalne odredbe, nacionalni zakoni, europski zakoni o onečišćenju mora).

#8

Učenici izlažu svoje plakate (rezultati, komentari, fotografije itd.) kako bi ostatak školske zajednice informirali o važnom ekološkom problemu - mikroplastici.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti:
Ciljana skupina: Od 12 godina
Mjesto izvođenja: Učionica, Laboratorij
Potrebni materijali: Povećala, stereoskop, uzorci pijeska, ploče, kliješta, radni listovi, olovke, fotoaparati, petrijeve zdjelice
Trajanje aktivnosti: Priprema:

1-2 sata

Provedba:

2-3 sata

Autor: HCMR (Education Unit) Nije potrebno odobrenje
Poveznice:
Bilješke autora:

-

Tema ovog iskustva: Otpad i zagađenje
Dodatni resursi: Pdf verzija