Βιολογία | Υπολογιστές-Πληροφορική | Ξένη Γλώσσα | Γεωγραφία | Ιστορία | Γλώσσα

Παιδαγωγικο περιεχομενο

 • Ρύπανση των θαλασσών από πλαστικά απορρίμματα.
 • Προέλευση και τύποι πλαστικών στη Μεσόγειο Θάλασσα.
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πλαστικών σε θαλάσσιους οργανισμούς και ανθρώπους.
 • Λύσεις στο περιβαλλοντικό πρόβλημα των πλαστικών.
 • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Βασικές δεξιότητες υπολογιστών (PowerPoint, Genially, Prezi, Canva, Glogster κ.λπ.)

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

 • Παρατηρήσουν και εξερευνήσουν την ρύπανση της Μεσογείου από πλαστικά.
 • Προσδιορίσουν τους διαφορετικούς τύπους πλαστικών και την προέλευσή τους.
 • Μάθουν πως η πλαστική ρύπανση επηρεάζει τα θαλάσσια είδη, το περιβάλλον και τους ανθρώπους.
 • Βρουν πληροφορίες για αυτό το ζήτημα στο Διαδίκτυο, να το κατατάξουν, να το συσχετίσουν και να οδηγηθούν σε κάποια συμπεράσματα.
 • Χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές (Πληροφορική) για να σχεδιάσουν παρουσιάσεις και αφίσες.
 • Πραγματοποιήσουν μια προφορική παρουσίαση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:
#1

Πριν από την εφαρμογή αυτής της δραστηριότητας, ο/η εκπαιδευτικός θα εντοπίσει μια παραλία κοντά στο σχολείο και θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την πλαστική ρύπανση στη Μεσόγειο Θάλασσα. Θα χρειαστεί να αγοραστούν γάντια και σακούλες σκουπιδιών.

#2

Απαιτείται η γονική άδεια για την μετακίνηση των μαθητών/τριων στην παραλία

Εφαρμογή:
#1

μαθητές/τριες θα πραγματοποιήσουν μια μελέτη σε μια παραλία κοντά στο σχολείο τους για να παρατηρήσουν την κατάστασή της. Μόλις φτάσουν εκεί, θα παρατηρήσουν αν υπάρχει βρωμιά και πλαστικά απορρίμματα. Ο/ Η εκπαιδευτικός θα διανείμει γάντια και σακούλες σκουπιδιών στους/στις μαθητές/τριες. Στη συνέχεια θα επιλέξει τέσσερις περιοχές της παραλίας όπου οι μαθητές/τριες θα φτιάξουν ομάδες και θα συλλέξουν πλαστικά από την κάθε περιοχή. Θα φωτογραφήσουν και στη συνέχεια θα ταξινομήσουν τα πλαστικά και θα καταγράψουν τόσο την ποσότητα όσο και τον τύπο τους.

#2

Μόλις οι ομάδες επιστρέψουν στην τάξη, θα τους ανατεθούν οι ακόλουθες εργασίες:

 • Η πρώτη ομάδα (νούμερο 1) θα αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τους τύπους πλαστικών που ρυπαίνουν τη Μεσόγειο.
  Η ομάδα νούμερο 2 θα αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της ρύπανσης από πλαστικά στους θαλάσσιους οργανισμούς.
  Η ομάδα νούμερο 3 θα αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της ρύπανσης από πλαστικά στον άνθρωπο.
 • Η ομάδα νούμερο 4 θα αναζητήσει λύσεις για να αποτρέψει την πρόσβαση/κατάληξη των πλαστικών στην ακτή.
#3

Κάθε ομάδα θα κάνει μια προφορική παρουσίαση σχετικά με το ερευνητικό θέμα που είχε χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία όπως PowerPoint, Prezi, Genially, Canva κ.λπ. Μετά τις παρουσιάσεις, θα διεξαχθεί συζήτηση με τους μαθητές/τριες για το πρόβλημα των πλαστικών στη Μεσόγειο για να ενημερωθούν όλοι για το πώς αυτό το πρόβλημα επηρεάζει το θαλάσσιο οικοσύστημα, τη θαλάσσια ζωή και τους ανθρώπους.

#4

Τέλος, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις παρουσιάσεις, οι μαθητές/τριες θα σχεδιάσουν μια κοινή αφίσα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο λογισμικό όπως το Glogster, η οποία θα προβάλει τα προβλήματα και τις λύσεις που προτάθηκαν για την αντιμετώπιση της ρύπανση της Μεσογείου από πλαστικά απορρίμματα.

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: Περιβαλλοντική παρατήρηση, διερευνητική εργασία, προφορική παρουσίαση, ομαδική εργασία
Κοινο - στοχος: Από 12 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: Παραλία, σχολική αίθουσα
Απαιτούμενα υλικά: Κάμερα ή κινητό τηλέφωνο, γάντια, σακούλες σκουπιδιών, πρόσβαση στο Διαδίκτυο, tablet ή υπολογιστή, οθόνη, προβολέας ή ηλεκτρονικός διαδραστικός πίνακας
Διάρκεια της δραστηριότητας: Προετοιμασία:

Αγορά υλικών (γάντια και σακούλες σκουπιδιών).

Εφαρμογή:
 • Επίσκεψη μελέτης της παραλίας: 4 ώρες
 • Αναζήτηση πληροφοριών και οργάνωση παρουσίασης: 3 ώρες
 • Προφορική παρουσίαση και συζήτηση: 2 ώρες.
 • Σχεδιασμός αφίσας: 2 ώρες.

Σύνολο συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και της εφαρμογής: 11 ώρες.

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: Τεχνικό προσωπικό στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Τμήμα Αειφορίας και Περιβάλλοντος του Consell de Mallorca. Δεν απαιτείται εγγραφή ή εξουσιοδότηση χρήσης.
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Για να επωφεληθούν από τη δραστηριότητα, οι μαθητές/τριες  πρέπει να γνωρίζουν το σοβαρό πρόβλημα που προκαλείται στη Μεσόγειο Θάλασσα  από τη ρύπανση από πλαστικά απορρίμματα. Τόσο για τις επιδράσεις όσον αφορά την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς και για τις επιπτώσεις και τις συνέπειες στους θαλάσσιους οργανισμούς αλλά και τους ανθρώπους.

Η μεθοδολογία της παρατήρησης στο πεδίο θα βοηθήσει τους μαθητές/τριες να γνωρίσουν το πρόβλημα. Οι ομαδικές εργασίες θα βελτιώσουν τη συνεργασία των μαθητών/τριων οι μαθητές θα διερευνήσουν το πρόβλημα, θα γνωστοποιήσουν τις συνέπειες της πλαστικής ρύπανσης και θα είναι σε θέση να βρουν λύσεις.

Η παρουσίαση από κάθε ομάδα σε κάθε ένα από τα επιμέρους θέματα που θα αναπτυχθούν  θα επιτρέψει στους μαθητές/τριες να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες.

Η αφίσα θα αντικατοπτρίζει όλο το έργο της παρατήρησης, της έρευνας και της αναζήτησης λύσεων στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της ρύπανσης της Μεσογείου από πλαστικά.

Θεματικη της δραστηριοτητας: Απόβλητα και Ρύπανση
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION