Biologija | Kemija | Geografija | Informatika | Materinski jezik | Fizika

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

 • Ekosustav
 • Biološka raznolikost
 • Biotički čimbenici
 • Organizmi, bakterije
 • Stanište
 • Abiotički čimbenici
 • Sredozemno more

Potrebno Predznanje

Poznavanje pojmova: ekosustav, biološka raznolikost, kisik, hranjive tvari, temperatura, slanost, sunčeva energija, supstrat, zračna izloženost, dubina, plima i oseka, valovi, struje

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

 • Navesti abiotičke i biotičke čimbenike morskih ekosustava
 • Utvrditi i opisati abiotičke čimbenike i fizičke procese koji utječu na morske ekosustave
 • Istražiti važnost abiotičkih čimbenika i fizičkih procesa u mediteranskim ekosustavima
 • Opisati i identificirati dva primjera mediteranskih morskih ekosustava
 • Istražiti učinke abiotskih čimbenika na vodene / morske ekosustave
 • Navesti na koje načine ljudi komuniciraju s morskim ekosustavima i utječu na njih
 • Navesti primjere abiotičkih i biotičkih čimbenika različitih morskih mediteranskih staništa
 • Rad na računalu: zauzeti odgovoran stav, stvarati, proizvoditi, obrađivati, koristiti podatke; istraživati informacije i pribaviti dokumentaciju, komunicirati.

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:
#1

Učitelj uvodno objašnjava pojmove: ekosustavi, abiotski čimbenici, biotski čimbenici, staništa, prehrambeni lanac, prehrambena mreža

Provedba:
#1

Rad u skupinama: učenici pretražuju internet i/ili druge izvore (knjige, ilustracije, vodiče, video galerije itd.) tražeći primjere abiotičkih i biotičkih čimbenika različitih morskih ekosustava u Sredozemnom moru. (Mogu birati primjere iz različitih zemalja ili iz svoje matične zemlje, i iznijeti najmanje 5 primjera)

#2

Učenici trebaju pronaći atraktivan način da svoje primjere predstave i podijele s ostatkom razreda. Mogu napisati predstavu i odigrati je pred svima, mogu napisati pjesmu (haiku) ili napisati priču s fantastičnim likovima, mogu napraviti ppt ili poster i predstaviti ga u razredu.

#3

Učenici i učitelj razgovaraju sa stručnjakom (npr. istraživačem mora iz instituta / sveučilišta putem Skype veze) o njihovim zaključcima o učincima abiotičkih čimbenika na morske ekosustave te ljudskoj interakciji i utjecaju na morske ekosustave.

#4

Učenici predstavljaju svoje uratke (plakate / pjesme / ppt / priču / predstavu ostatku školske zajednice i svojim roditeljima, i informiraju ih o načinima na koje ljudi komuniciraju s morskim staništima u mediteranskom bazenu.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Izložba, Istraživanje informacija, Projekt, Publikacija
Ciljana skupina: Od 12 godina
Mjesto izvođenja: Informatički kabinet, Razred
Potrebni materijali: Računalo, pristup Internetu, Skype veza, pisač, ilustracije, vodiči
Trajanje aktivnosti: Priprema:

45 minuta

Provedba:

2-3 sata

Autor: HCMR (Education Unit) Nije potrebna autorizacija
Poveznice:
Bilješke autora:

Nema

Tema ovog iskustva: Biološka raznolikost
Dodatni resursi: Pdf verzija