Likovna kultura | Biologija | Kemija | Geografija | Materinski jezik | Fizika

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

  • Ekosustav
  • Biološka raznolikost
  • Biotički čimbenik
  • Organizmi, bakterije
  • Održivost okoliša

Potrebno Predznanje

Poznavanje pojmova: ekosustav, biološka raznolikost, kisik, hranjive tvari, temperatura, slanost, supstrat, zračna izloženost, dubina, plima i oseka, valovi, struje, prehrambene mreže.

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

  • Izmjeriti / izračunati različite fizikalno-kemijske parametre
  • Prepoznati i opisati abiotičke čimbenike i bentosku faunu (životinje morskog dna) morske obale.
  • Upoznati znanstvenu i laboratorijsku opremu
  • Uživjeti se u ulogu znanstvenika za zaštitu okoliša

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Provedba:
#1

(na terenu) Učenici pod vodstvom učitelja šetaju stjenovitom morskom obalom, promatraju okoliš i fotografiraju.

#2

Učenici u skupinama prikupljaju najmanje 4 kvantitativna i 4 kvalitativna podatka potrebna za opis ekosustava. Pomoću mjerne opreme učenici bi trebali prikupiti neke fizikalne i kemijske podatke (npr. temperatura zraka i vode, pH, vrsta mikrostaništa itd.), kako bi utvrdili abiotičke čimbenike i tip staništa svakog uzorka (pukotine, plimni bazeni, izložena platforma).

#3

Pomoću uređaja za snimanje poput kamera, kao i mjerne opreme koja omogućuje procjenu veličine i broja, učenici mogu istraživati raznolikost vrsta na stjenovitoj obali. Uz pomoć stručnjaka mogu prikupiti i biljni materijal (morske alge). Ukoliko imaju mogućnost, mobilnim stereoskopima mogu promatrati i neke bentoske beskralježnjake iz svojih uzoraka.

#4

(u razredu) Svaka skupina provodi istraživanje određene bentoske vrste (životinje ili biljke), a zatim dijeli prikupljene podatke s ostatkom razreda.

#5

Svaka skupina izrađuje identifikacijsku karticu vrste, usmjerenu na morfološke karakteristike, stanište i način života. Na kraju, usporedbom sličnosti i razlika među različitim analiziranim vrstama, učenici bi trebali razumijeti morsku biološku raznolikost i prilagodbu vrsta na životne uvjete.

#6

Svaka skupina priprema i izrađuje ppt prezentaciju ili plakat s kvantitativnim i kvalitativnim rezultatima terenskog istraživanja.

#7

Rasprava. Učenici dijele svoje komentare i zaključke s ostatkom razreda.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Eksperimentalna aktivnost, Terensko istraživanje, Prezentacija, Projekt
Ciljana skupina: Od 12 godina
Mjesto izvođenja: Učionica, Informatički kabinet, Vanjska aktivnost
Potrebni materijali: Fotoaparat / mobitel, radni listići, oprema za mjerenje, računalo, pristup internetu, sonda za mjerenje temperature, pH indikator, pribor za izradu plakata
Trajanje aktivnosti: Provedba:

1 sat na terenu,
3 sata u učionici / informatičkoj učionici

Autor: HCMR (Education Unit) Nije potrebna autorizacija
Poveznice:
Bilješke autora:

Učitelj treba uputiti učenike u način ophođenja sa znanstvenom opremom.

Tema ovog iskustva: Biološka raznolikost
Dodatni resursi: Pdf verzija