Τέχνη | Ξένη Γλώσσα | Ιστορία | Μητρική Γλώσσα

Παιδαγωγικο περιεχομενο

 • Ρύπανση του αέρα.
 • Επιδείνωση της κατάστασης των μνημείων και των ιστορικών κτιρίων.
 • Λύσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων ρύπανσης των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Βασικές δεξιότητες στην Ιστορία της Τέχνης

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

 • Διερευνήσουν και να αναζητήσουν παραδείγματα της επίδρασης της αύξησης των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.
 •  Χρησιμοποιήσουν σωστά τις πληροφορίες που συλλεχθηκαν αξιοποιώντας τες στο σχολιασμό του κειμένου ή στην ανάλυση των εικόνων, την κατανόηση και τις απόψεις τους για το προτεινόμενο πρόβλημα.
 • Εκφράσουν με πληρότητα τα επιχειρήματά τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:
#1

Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις της ρύπανσης σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς (βιβλιογραφία, εξειδικευμένα περιοδικά κ.λπ.)

#2

Επιλέξτε από πέντε έως δέκα εικόνες που αποτελούν παράδειγμα του θέματος (προσόψεις καθεδρικών ναών που επηρεάζονται από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων κ.λπ.)

#3

Επιλέξτε από δύο έως πέντε αποσπάσματα (άρθρα εφημερίδων ή από ένα εξειδικευμένο βιβλίο σχετικά με το θέμα) που αντικατοπτρίζουν το θέμα επιβάρυνσης των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Εφαρμογή:
#1

Ο/Η εκπαιδευτικός θα εξηγήσει στους μαθητές  το θέμα: την επίδραση της ρύπανσης στη διατήρηση  της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ρυπασμένος αέρας των πόλεων, φορτωμένος με σωματίδια και αέρια, καταστρέφει σταδιακά τα υλικά δόμησης των μνημείων.  Η όξινη βροχή και η αιθάλη είναι οι κύριες αιτίες καταστροφής.

#2

Ο/Η εκπαιδευτικός θα επιλέξει τις εικόνες ή τα κείμενα που θα θεωρήσει κατάλληλα (περίπου 5 φωτογραφίες και 2 ή 3 αποσπάσματα) για να τα διανείμει μεταξύ των 20-25 μαθητών.

#3

Μόλις ανατεθεί στους μαθητές η εργασία (σχολιασμός κειμένου / ανάλυση εικόνας) αρχίζουν να δουλεύουν στο θέμα τους ατομικά. Απαιτείται:

 • Συλλογή πληροφοριών.
 • Σύνταξη σχολιασμός κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που συλλέγονται.
#4

Παράδοση της εργασίας στον/στην εκπαιδευτικό για έλεγχο. Η εργασία θα περιλαμβάνει μια σύντομη περίληψη των πληροφοριών που ζητήθηκαν και του τρόπου που χρησιμοποιήθηκαν

#5

Ακολουθεί μια συζήτηση με αντιπαράθεση ή τύπου στρογγυλής τράπεζας μεταξύ των μαθητών, υπό την εποπτεία του/της εκπαιδευτικού, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνάς τους.

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: συλλογή πληροφοριών, παράδοση της εργασίας στον καθηγητή, Ατομική εργασία, σχολιασμός κειμένου για την Ιστορία της Τέχνης (κείμενο ή εικόνα)
Κοινο - στοχος: Από 17 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: σχολική αίθουσα
Απαιτούμενα υλικά: Κινητό τηλέφωνο, tablet, υπολογιστής, πρόσβαση στο Διαδίκτυο και ψηφιακός πίνακας. Εγχειρίδιο, περιοδικά.
Διάρκεια της δραστηριότητας: Προετοιμασία:
 • Συγκέντρωση πληροφοριών για την παρουσίαση του θέματος στους μαθητές: 1 ώρα.
 • Αναζήτηση αποσπασμάτων ή εικόνων για το θέμα: 1 ώρα.
Εφαρμογή:
 • 1 διδακτική ώρα: Ο/Η εκπαιδευτικός θέτει το θέμα προς συζήτηση και εργασία και αναθέτει την σχετική εργασία (1 ώρα).
 • Εργασία για το σπίτι.
 • Μία διδακτική ώρα: συζήτηση ή παρουσίαση των εργασιών και των αποτελεσμάτων από τους μαθητές.
Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: Τεχνικό προσωπικό στην περιβαλλοντική εκπαίδευση στο τμήμα αειφορίας και περιβάλλοντος του Consell de Mallorca. Δεν απαιτείται εγγραφή ή εξουσιοδότηση για χρήση.
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Προκειμένου να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι και να εδραιωθούν οι βασικές ικανότητες, είναι σημαντικό οι μαθητές να γνωρίζουν την υποβάθμιση / καταστροφή της Μεσογειακής Κληρονομιάς λόγω των υψηλών επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα τις μεγάλες πόλεις (εξαιτίας της αύξησης της οδικής κυκλοφορίας, της όξινης βροχής, των καυσαερίων των αυτοκινήτων και των μηχανών κλπ.) που οδηγεί σε υψηλό κόστος εργασιών αποκατάστασης και προστασίας των μνημείων. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, ο/ η εκπαιδευτικός θα κάνει μια εισαγωγή στους μαθητές σχετικά με το θέμα και θα τους δώσει οδηγίες για την πραγματοποίηση της εργασίας. Όλη η δραστηριότητα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων και αξιολογήσεων σχετικά με το προτεινόμενο θέμα.

Θεματικη της δραστηριοτητας: Πολιτιστική Κληρονομιά
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION