Βιολογία | Ξένη Γλώσσα | Γεωλογία | Ιστορία | Πληροφορική | Μητρική Γλώσσα | Κοινωνικές Επιστήμες

Παιδαγωγικο περιεχομενο

 • Εμπορικές συναλλαγές
 • Εργαλεία
 • Οικοδομικά υλικά
 • Παραδοσιακά σκάφη

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Για να αναπτύξουν τη δραστηριότητα, οι μαθητές πρέπει να έχουν βασικές δεξιότητες υπολογιστών (PowerPoint, Genially, Prezi, Canva κ.λπ.).

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

 • Μάθουν για το αρχαίο εμπόριο παραδοσιακών ναυπηγείων.
 • Γνωρίσουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται.
 • Γνωρίσουν τους διαφορετικούς τύπους ξύλου.
 • Γνωρίσουν τα κύρια παραδοσιακά ξύλινα σκάφη.
 • Κάνουν μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο λογισμικό.
 • Υποστηρίξουν την παρουσίαση της εργασίας τους στο κοινό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:
#1

Πριν από την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας, ο/η εκπαιδευτικός θα επικοινωνήσει με ένα ναυπηγείο στην περιοχή του/της για να προετοιμάσει την επίσκεψη σε αυτό.

#2

Απαιτείται η σχετική άδεια για την πραγματοποίηση της επίσκεψης στο εργαστήριο του ναυπηγείου.

Εφαρμογή:
#1

Επίσκεψη μελέτης σε ένα παραδοσιακό εργαστήριο ναυπηγείων για να μάθετε για το εμπόριο, τα εργαλεία, τα παραδοσιακά ξύλινα σκάφη και τους τύπους ξύλου.

#2

Κατά την επιστροφή στην τάξη, οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες. Εκτός από τις πληροφορίες που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα αναζητήσουν στο Διαδίκτυο περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο και τα παραδοσιακά ξύλινα σκάφη σε άλλες χώρες της Μεσογείου.

#3

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας κάθε ομάδα θα προετοιμάσει μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας κάποιο λογισμικό όπως π.χ. το PowerPoint, το Genially ή το Canva και θα την παρουσιάσει στους συμμαθητές της.

#4

Μετά την ολοκλήρωση όλων των παρουσιάσεων θα ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του εμπορίου, τη σημασία της μελλοντικής διατήρησής του καθώς και τη διατήρηση των παραδοσιακών ξύλινων σκαφών.

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: διερευνητική εργασία, Παρατήρηση, παρουσίαση, ομαδική εργασία
Κοινο - στοχος: Από 11 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: σχολική αίθουσα, Workshop of shipbuilders
Απαιτούμενα υλικά: Κινητό, tablet, υπολογιστής, πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Διάρκεια της δραστηριότητας: Προετοιμασία:
 • Αναζήτηση πληροφοριών για να εξηγήσετε το θέμα στους μαθητές: 1 ώρα.
Εφαρμογή:
 • Επίσκεψη μελέτης σε ένα παραδοσιακό εργαστήριο ενός ναυπηγείου: 3 ώρες.
 • Αναζήτηση πληροφοριών και προετοιμασία παρουσιάσεων: 3 ώρες.
 • Προφορική παρουσίαση: 1 ώρα.
 • Συζήτηση: 1 ώρα.

Σύνολο: 8 ώρες.
Προετοιμασία και εφαρμογή: 9 ώρες.

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: Τεχνικό προσωπικό στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Τμήμα Αειφορίας και Περιβάλλοντος του Consell de Mallorca. Δεν απαιτείται εγγραφή ή εξουσιοδότηση χρήσης.
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να μάθουν για το εμπόριο, τα εργαλεία και τα υλικά και να ανακαλύψουν τα κύρια παραδοσιακά ξύλινα σκάφη. Οι μαθητές/ τριες θα κατανοήσουν και θα συνειδητοποιήσουν τη σημασία της διατήρησης των παραδοσιακών συναλλαγών και της προστασίας της θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες, να τις ταξινομήσουν και να τις παρουσιάσουν στους άλλους.

Θεματικη της δραστηριοτητας: Πολιτιστική Κληρονομιά
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION