Likovna kultura | Strani jezik | Povijest | Materinski jezik

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

 • Onečišćenje zraka
 • Propadanje spomenika i povijesnih zgrada
 • Rješavanje baštinskih problema

Potrebno Predznanje

Osnovna znanja o povijesti umjetnosti

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

 • Istražiti i potražiti primjere utjecaja povećane razine onečišćenja zraka na baštinu.
 • Iskoristiti dobivene podatke na odgovarajući način, prikazati ih tekstualno ili slikovno
 • Izraziti svoje mišljenje na odgovarajući način

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:
#1

Potražiti informacije o učincima zagađenja na baštinu (bibliografija, specijalizirani časopisi itd.)

#2

Odabrati pet do deset slika koje prikazuju problem (pročelja katedrale pogođena automobilskom čađom itd.)

#3

Odabrati dva do pet tekstualnih izvadaka (novinski članci ili specijalizirani tekst na temu) koji prikazuju pitanje baštine pogođene onečišćenjem zraka.

Provedba:
#1

Učitelj objašnjava problematiku učenicima: utjecaj onečišćenja na očuvanje baštine. Zagađeni zrak u gradovima, prepun čestica i plinova, postupno uništava povijesne spomenike; kisele kiše i čađa glavni su razarači.

#2

Učitelj odabire slike i tekstove koje će podijeliti učenicima.

#3

Učenici dobivaju zadatak (tekstualni komentar / analiza slike), i započinju individualni rad:

 • Prikupljanje informacija.
 • Izrada tekstualnog komentara, uzimajući u obzir prikupljene informacije.
#4

Rezultate koji sadrže kratki sažetak informacija i kako su korištene učenici predaju učitelju na provjeru.

#5

Rasprava pod vodstvom učitelja, u kojoj učenici predstavljaju rezultate i zaključke svog istraživanja.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Istraživanje informacija
Ciljana skupina: Od 15 godina, Od 16 godina, Od 17 godina
Mjesto izvođenja: Učionica
Potrebni materijali: Mobitel / tablet / računalo; pristup internetu, Udžbenik, časopisi
Trajanje aktivnosti: Priprema:

1 – 2 sata

Provedba:
 • Rad u razredu > 1 sat.
 • Domaći rad
 • Rad u razredu (prezentacija / rasprava) > 1 - 2 sata.
Autor: Tehničko osoblje za obrazovanje o okolišu na odjelu za održivost i okoliš Consell de Mallorca.Nije potrebna registracija ili odobrenje za upotrebu.
Poveznice:
Bilješke autora:

Da bi se ostvarili ciljevi važno je da studenti postanu svjesni degradacije / uništenja mediteranske baštine zbog visoke razine onečišćenja zraka, što posebno pogađa velike gradove (zbog povećanje cestovnog prometa, kisele kiše, plinovi ...); to za sobom povlači visoke troškove restauratorskih radova i zaštite.

Što se tiče metodologije, nastavnik će učenicima predstaviti problem i dati im smjernice za izradu zadatka, a sve će biti zaključeno razmjenom rezultata i procjenom o predloženoj temi.

Tema ovog iskustva: Kulturna baština
Dodatni resursi: Pdf verzija