Γεωγραφία | Πληροφορική | Μαθηματικά

Παιδαγωγικο περιεχομενο

  • Παραδοσιακά επαγγέλματα και δεξιότητες
  • Σύγχρονα επαγγέλματα
  • Βιώσιμη ανάπτυξη

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

 μαθηματικά εργαλεία: σύγκριση αξίας, αφαίρεση, διαίρεση, ποσοστό, σύστημα συντεταγμένων, γραφήματα (ανάλογα με την ηλικία).

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

  • Πραγματοποιήσουν την έρευνα σύμφωνα με τις οδηγίες
  • Επεξεργαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας
  • Εμφανίζουν τα αποτελέσματα σε πίνακες και γραφήματα
  • Εξηγήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας και τα παρουσιάσουν στο κοινό.
  • Γνωρίσουν τα επαγγέλματα των ανθρώπων στην πατρίδα τους (παρελθοντικά και σύγχρονα).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:
#1

(εντός της σχολικής αίθουσας)

οι μαθητές συγκεντρώνουν τις πληροφορίες που καθορίζουν τον χάρτη της περιοχής τους (γεωγραφική θέση, κλίμα, πολιτιστικά και φυσικά αξιοθέατα, ιστορία, συνθήκες διαβίωσης, δραστηριότητες ανθρώπων στην περιοχή…) Η συζήτηση ξεκινά με το τι έκαναν οι άνθρωποι στο πρόσφατο αλλά στο απώτατο παρελθόν, τι παρήγαγαν, από τι ζούσαν κλπ. Οι μαθητές με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού αποφασίζουν να ερευνήσουν το θέμα. Διατυπώνουν ακριβώς αυτό που τους ενδιαφέρει πραγματικά και μαζί με τον εκπαιδευτικό, οργανώνουν το περιεχόμενο για το πρώτο ερευνητικό έγγραφο. Τους δίνονται οδηγίες για ανεξάρτητη ερευνητική εργασία εκτός της τάξης. (επισυνάπτεται το σχετικό ερωτηματολόγιο) Ο σκοπός της έρευνας (σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα) είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητες και τα επαγγέλματα που επέτρεψαν στις τρεις προηγούμενες γενιές του νησιού Brač  για παράδειγμα, να επιβιώσουν.

Εφαρμογή:
#1

Οι μαθητές ανεξάρτητα, εκτός της τάξης, συλλέγουν πληροφορίες με τη βοήθεια ενός ερευνητικού εγγράφου. Κάθε μαθητής εφαρμόζει ένα ερωτηματολόγιο στη δική του ευρύτερη οικογένεια (τρεις γενιές)

#2

(στην τάξη)

Οι μαθητές (χωρισμένοι σε ομάδες), με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, επεξεργάζονται μερικές από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν (σχετικά με τα επαγγέλματα και τις δεξιότητες των ανθρώπων). Πριν από αυτό, σημειώνουν όλα τα επαγγέλματα που κατέγραψαν στις απαντήσεις που συγκέντρωσαν από τους συγγενείς τους. Ομάδα Α: αναλύει τη συχνότητα των ατομικών επαγγελμάτων σε καθεμία από τις 3 χρονικές περιόδους: 1980, 2000 και 2020. Ομάδα Β: αναλύει τις αλλαγές στη συχνότητα συγκεκριμένων επαγγελμάτων τα τελευταία 40 χρόνια (1980-2020)

#3

Οι μαθητές δείχνουν τα επαγγελματικά δεδομένα από τρεις περιόδους σε τρία γραφήματα (μορφή στήλης, κυκλικό, διάγραμμα…), σχεδιάζοντας τα με το χέρι ή και με ψηφιακό τρόπο.

#4

Χρησιμοποιώντας συστήματα συντεταγμένων, οι μαθητές κάνουν προβολές της αναπαράστασης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο μέλλον

#5

Συμπέρασμα:

Οι μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας σε άλλους μαθητές και εκπαιδευτικούς και ανακοινώνουν τη συνέχιση της έρευνας σε περαιτέρω εργασίες.

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: διερευνητική εργασία, Δημοσίευση
Κοινο - στοχος: Από 11 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: σχολική αίθουσα, Εξωτερικός χώρος
Απαιτούμενα υλικά: Ερευνητικό έγγραφο, υπολογιστές
Διάρκεια της δραστηριότητας: Προετοιμασία:

2 ώρες

Εφαρμογή:

3 ώρες

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: Pučišća elementary school
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Είναι σημαντικό να δώσετε στους μαθητές σαφείς οδηγίες για το δικό τους ανεξάρτητο ερευνητικό έργο. (Καταγράφουμε μόνο τις πληροφορίες των μελών της οικογένειας που κερδίζουν κανονικό εισόδημα σε μετρητά. Εξαιρούμε τις θέσεις μερικής απασχόλησης και τις περιστασιακές θέσεις εργασίας που συναντάμε στις μικρές πόλεις. Οι απαντήσεις ενδέχεται να επικαλύπτονται κατά την επεξεργασία των πληροφοριών που συλλέγονται, επειδή μερικές φορές περισσότεροι του ενός μαθητές είναι ερευνητές από την ίδια οικογένεια. Για κάθε περίοδο, η έρευνα θα διεξαχθεί σε ξεχωριστό δείγμα. Και τα τρία δείγματα δεν είναι ίσα σε αριθμό (προχωρώντας, την έρευνα περιλαμβάνονται περισσότερα μέλη της οικογένειας). Επομένως, τα ακόλουθα είναι σημαντικά:

  1. Πραγματοποιούνται στο φύλλο εργασίας οι οριζόντιες μετρήσεις (εντός της ίδιας περιόδου) που δείχνουν συγκεκριμένες (απόλυτες) τιμές.
  2. Πραγματοποιούνται οι κάθετες μετρήσεις (σε πολλαπλές περιόδους - πολλαπλά δείγματα) που δείχνουν μόνο το ποσοστό
Θεματικη της δραστηριοτητας: Πολιτιστική Κληρονομιά
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION