Βιολογία | Τεχνολογία

Παιδαγωγικο περιεχομενο

 • Θαλάσσια τροφική αλυσίδα.
 • Ασφάλεια και ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.
 • Μονοπάτια και παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού των θαλασσινών.
 • Χρόνοι αποικοδόμησης των θαλάσσιων απορριμμάτων.
 • Διαχείριση των ακτών και φυσικά καταφύγια.

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Κανένα

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

 • Δώσουν παραδείγματα βιώσιμων περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών θαλάσσιων δραστηριοτήτων.
 • Ταξινομήσουν τις αιτίες και τις συνέπειες των φυσικών διεργασιών και ανθρωπογενών επιδράσεων.
 • Αναγνωρίσουν διαφορετικές τυπολογίες θαλάσσιων απορριμμάτων.
 • Κατηγοριοποιήσουν τις κύριες ομάδες του Βασιλείου των Ζώων και των Φυτών.
 • Καταγράψουν τις διαδικασίες υποβάθμισης και διάβρωσης των παραλιών.
 • Κατασκευάσουν μια τροφική αλυσίδα θαλασσινών, από τη θάλασσα στο τραπέζι μας.
 • Περιγράψουν τον σύνδεσμο μεταξύ της καλής κατάστασης (υγείας) της θάλασσας, της ασφάλειας των τροφίμων και της ανθρώπινης υγείας.
 • Διαδώσουν τον τρόπο μείωσης των επιπτώσεων στους θαλάσσιους πόρους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:
#1

Συλλογή όλων των υπογεγραμμένων από τους γονείς ή και κηδεμόνες εγγράφων συναίνεσης για την συμμετοχή των μαθητών/τριων στην δράση πεδίου.

#2

Δημιουργία των καρτών αναγνώρισης-ταυτοποίησης (IDs cards)  της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της περιοχής μελέτης.

#3

Οδηγίες για την σωστή χρήση και εφαρμογή των καρτών ταυτοποίησης πριν ή και μετά την έρευνα αναζήτησης στοιχείων στην περιοχή μελέτης.

Εφαρμογή:
#1

Φάση Μάθησης

 • Ενημέρωση για την παράκτια-θαλάσσια ισορροπία. Ανάλυση των κατηγοριών που περιλαμβάνονται στην τροφική αλυσίδα των θαλασσινών ειδών και τις λειτουργίες τους.
 • Παρατήρηση των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων με γνώμονα τη διατήρησή τους
#2

Φάση πρόκλησης

 • Δημιουργία μικρών ομάδων μαθητών με σκοπό την συλλογή φυκιών, οστράκων, υπολειμμάτων οστών ή και άλλων τμημάτων θαλάσσιων οργανισμών, καθώς και απόβλητων-απορριμμάτων όπως πλαστικά μπουκάλια, σακούλες και υπολείμματα αλιευτικών διχτυών.
 • Χρήση των συλλεχθέντων υλικών για την κατασκευή μιας τροφικής Πυραμίδας στην παραλία (πρωτογενείς παραγωγοί, καταναλωτές 1ης, 2ης και 3ης τάξης, κορυφαίοι σαρκοφάγοι οργανισμοί, αποικοδομητές, βακτήρια).
#3

Φάση λογικής

 • Γιατί η πυραμίδα δεν έχει τη σωστή εμφάνιση; Ποιες είναι οι συνέπειες στα πιάτα σας (την διατροφή σας); Τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε την πυραμίδα;
 • Παρατήρηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη θάλασσα και κατά μήκος των ακτών καθώς και του επιπέδου ρύπανσης των ακτών. Πώς αλληλοεπιδρούν με τους θαλάσσιους πόρους και την αλυσίδα εφοδιασμού με θαλασσινά εδώδιμα είδη;
#4

Καθοδηγούμενη ενημέρωση των μαθητών

 • Προσδιορισμός των παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού με θαλασσινά είδη και προσομοίωση διαφορετικών τύπων αλυσίδων, βραχέων και μακρών αλυσίδων (T t).
 • Ανάδειξη της σχέσης μεταξύ της καλής κατάστασης (υγείας) της θάλασσας, της ασφάλειας του τρόφιμου και της ανθρώπινης υγείας.
 • Επιστροφή των συλλεχθέντων φυσικών υλικών στη θάλασσα και απομάκρυνση των απορριμμάτων, πιθανός καθαρισμός της παραλίας με στόχο να είναι καθαρότερη και σε καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν πριν την επίσκεψη των μαθητών.

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: πειραματικές δραστηριότητες, Έρευνα πεδίου
Κοινο - στοχος: Από 11 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: Εξωτερικός χώρος (προτιμήστε ένα φυσικό καταφύγιο ή ένα εκβολικό σύστημα ή κάποιο παράκτιο περιβάλλον με αμμώδη παραλία)
Απαιτούμενα υλικά: Κάρτες ταυτοποίησης της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της περιοχής, κιάλια για την καλύτερη παρατήρηση του περιβάλλοντος, γάντια για τη συλλογή φυσικών ιχνών –υπολειμμάτων και θαλάσσιων απορριμμάτων, δοχεία για τη συλλογή των στοιχείων που βρέθηκαν, σακούλες απορριμμάτων.
Διάρκεια της δραστηριότητας: Προετοιμασία:

1 ώρα και 30 λεπτά

Εφαρμογή:

3 ώρες

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: MareCamp, πιστοποιημένος από το "Friend of the Sea"Δεν απαιτείται εγγραφή ή εξουσιοδότηση για χρήση
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Το πρόγραμμα και η διάρκεια της δραστηριότητας ενδέχεται να υποστούν τροποποίηση σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η απόρριψη των απορριμμάτων που συλλέχθηκαν γίνεται σε συνεργασία με την τοπική δημοτική υπηρεσία καθαριότητας.

Θεματικη της δραστηριοτητας: Απόβλητα και Ρύπανση
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION