Biologija | Tehnička kultura

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

 • Morski trofički lanac
 • Sigurnost i sljedivost hrane
 • Akteri lanca opskrbe morskim plodovima
 • Vrijeme razgradnje morskog otpada
 • Upravljanje obalom i rezervati prirode

Potrebno Predznanje

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

 • Navesti primjere ekoloških i društveno-ekonomskih aktivnosti održivih za more
 • Razvrstati uzroke i posljedice prirodnih i antropogenih procesa
 • Prepoznati različite tipove morskog otpada
 • Kategorizirati glavne skupine životinjskog i biljnog carstva
 • Prepoznati erozivne procese na plaži
 • Konstruirati lanac plodova mora, od mora do stola
 • Opisati postojeću vezu između zdravlja mora, sigurnosti hrane i zdravlja ljudi
 • Podizati svijest o smanjenju utjecaja na morske resurse

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:
#1

Prikupljanje roditeljske suglasnosti za studijski posjet

#2

Izrada kartica o morskoj fauni i flori lokacije koju planiramo posjetiti.

#3

Objašnjenje kada je vrijeme za primjenu kartica, prije ili nakon aktivnosti pretraživanja.

Provedba:
#1
 • Sažetak o obalno-morskoj ravnoteži. Objašnjenje kategorija uključenih u
  morski trofički lanac i njihovih funkcija.
 • Promatranje obalnih i morskih resursa s naglaskom na njihovo očuvanje.
#2
 • Podjela učenika u skupine za sakupljanja algi, školjaka, ostataka kostiju i drugih dijelova morskih organizama, kao i otpada (plastične boce, vrećice, ribarske mreže…) na koje će učenici naići
 • Korištenje prikupljenih materijala za izgradnju prehrambene piramide na plaži (primarni proizvođači, potrošači prvog, drugog i trećeg stupnja, mesožderi, razlagači).
#3

Diskusija:

 • Zašto piramida nema pravilan izgled? Kakve su posljedice toga? Što možemo učiniti kako bismo održali pravilan izgled piramide?
 • Razmotrimo ljudske aktivnosti na moru i uz obalu, te posljedične razine onečišćenja. U kakvom je to odnosu s morskim resursima i lancem opskrbe morskim plodovima?
#4

Vođena analiza:

 • Identificirajmo aktere lanca opskrbe morskim plodovima; simulacija kratkih i dugih lanaca.
 • Povezanost zdravlja mora, sigurnosti hrane i zdravlja ljudi.
 • Vraćanje prikupljenih prirodnih materijala u more i zbrinjavanje otpada, moguće čišćenje plaže.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Rasprava, Terensko istraživanje
Ciljana skupina: Od 11 godina
Mjesto izvođenja: Plaža
Potrebni materijali: Kartice o morskoj fauni i flori Dvogled za bolje promatranje okoliša Rukavice za prikupljanje prirodnih materijala i morskog otpada Posude za prikupljanje pronađenih materijala, vreće za smeće.
Trajanje aktivnosti: Priprema:

1½ sat

Provedba:

3  sata

Autor: Udruga MareCamp, certified by “Friend of the Sea”
Poveznice:
Bilješke autora:

Program i trajanje mogu se mijenjati s obzirom na vremenske uvjete.
Zbrinjavanje otpada vrši se u suradnji s lokalnom službom za prikupljanje otpada.

Tema ovog iskustva: Otpad i zagađenje
Dodatni resursi: Pdf verzija