Biologija | Kemija | Geografija | Materinski jezik | Fizika

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

 • Vodeni ciklus
 • Oborine
 • Isparavanje

Potrebno Predznanje

Osnovno poznavanje pojmova oborine, isparavanje, transpiracija i ciklus vode

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

 • Opisati hidrološki (vodeni) ciklus
 • Primijeniti stečeno znanje u različitim aktivnostima
 • Kreirati vlastiti hidrološki ciklus u mini-demonstraciji
 • Sudjelovati u raspravi, jasno izraziti i argumentirati vlastito mišljenje

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:
#1

Učitelj prikuplja potrebne materijale

Provedba:
#1

Učenici dobivaju materijale za rad

#2

Učenici su podijeljeni u parove ili male grupe; na svojoj plastičnoj vrećici crtaju dijagram vodenog ciklusa (sunce, oblaci i ostali elementi vodenog ciklusa)

#3

Učenici rade prema sljedećim uputama:

 • Zagrijavajte vodu dok se ne stvori para, ali ne dopustite da zakuha.
 • U vodu dodajte plavu boju za hranu koja će predstavljati oceansku vodu.
 • Ulijte vodu u vrećicu s patentnim zatvaračem i zakopčajte je.
 • Vrećicu objesite uspravno na prozor (ili vrata) pomoću ljepljive trake.
#4

Učenici pišu bilješke o tome to se događa u njihovoj vrećici kad voda ispari.

#5

Učenici fotografiraju i snimaju svoj vodeni ciklus i zapisuju neke hipoteze o kruženju vode.

#6

Učenici raspravljaju o svojim hipotezama.

#7

Nakon provedbe eksperimenta vodi se rasprava o sljedećim pitanjima:

 • Kako je vodeni ciklus važan za vrijeme i klimu?
 • Što se događa s vodom koja nije dio ciklusa vode?
 • Što će se dogoditi ako umjesto vruće koristimo hladnu vodu?
 • Navedite primjere tri faze ciklusa vode.
#8

Studenti izrađuju plakat ili ppt prezentaciju sa svojim fotografijama ili video zapisima, te pišu kratko rad o svom eksperimentu, predstavljajući sve elemente koji su korišteni za demonstraciju vodenog ciklusa. Objašanjavaju koji element njihova eksperimenta predstavlja pojedinu fazu i dio vodenog ciklusa.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Eksperimentalna aktivnost, Projekt
Ciljana skupina: Od 11 godina
Mjesto izvođenja: Učionica, Laboratorij
Potrebni materijali: plastična vrećica s patentnim zatvaračem, markeri u boji, voda, grijač vode, plava boja za hranu, ljepljiva traka, bilježnice, olovke, tableti, mobiteli, fotoaparati
Trajanje aktivnosti: Priprema:

30 minuta

Provedba:

1 -2 sata

Autor: HCMR (Education Unit) Nije potrebno odobrenje
Poveznice:
Tema ovog iskustva: Kvaliteta morske vode
Dodatni resursi: Pdf verzija