Biologija | Kemija | Geografija | Informatika | Materinski jezik | Matematika | Fizika

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

 • Fizikalno-kemijski parametri
 • Mjerenje temperature i pH vrijednosti
 • Onečišćenje
 • Nadzor vode
 • Ljudsko zdravlje

Potrebno Predznanje

 • Fizikalno-kemijske veličine,
 • Računalne vještine
 • Znanje o rasponu pH u vodenim otopinama

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

 • Prepoznati različite izvore zagađenja vode
 • Razumjeti utjecaj onečišćenja vode na ljude
 • Razumjeti potrebu za podrškom programu praćenja vode kako bi se ustvrdili faktori koji utječu na ljudsko zdravlje
 • Razumjeti važne koncepte koji se odnose na senzorske uređaje za praćenje temperature i pH vode, uključujući njihov princip rada
 • Razumjeti ključne specifikacije navedenih uređaja (poput osjetljivosti i točnosti)
 • Kreirati osnovne baze podataka pomoću softverskih paketa i spremiti njihove podatke za daljnju analizu.
 • Upoznati se sa znanstvenim postupcima

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:

Prvo uzorkovanje trebalo bi se obaviti u kontroliranom sustavu (npr. rijeka, potok, jezero).
Drugo uzorkovanje trebalo bi se obaviti u obalnom području uzimajući u obzir zamućenost morske vode.

Učenici bi trebali razumjeti razloge mjerenja, budući da će pokazatelji kakvoće vode (npr. zamućenost) pružiti početne informacije o stanju vode.

Potrebno je utvrditi područja uzorkovanja. Uzorke treba uzimati s potpuno istog mjesta i na isti način svaki. Jedan od načina uzorkovanje je prije i nakon padalina. Dakle, dvokratni posjet tom području je minimum. Prvi posjet – za vježbu – bit će u kontroliranom sustavu. Drugi će se održati na obali prije i poslije kiše.

Učenici su podijeljeni u parove / skupine i slijede upute:

#1

Prikupljanje vode

 1. Bocu za sakupljanje dobro isprati čistom vodom.
 2. U slučaju postupka uzorkovanja u rijeci, uzmite uzorak uzvodno od mjesta na kojem stojite, ali ne uznemiravajte dno, jer to može utjecati na rezultate temperature, zamućenja i slanosti.
 3. U slučaju da sakupljate uzorak ispod površine vode, potopite posudu i pokušajte ne sakupljati površinsku vodu.
#2

Mjerenje temperature

Staviti termometar nekoliko centimetara u izvor vode ili u uzorak vode odmah nakon uzimanja.
Temperatura se bilježi na najbližih 0,5° C dok je senzor još uvijek uronjen u vodu. Barem jednom ponoviti postupak. U slučaju da rezultati odstupaju, izvršiti do 5 mjerenja i izračunati prosječnu vrijednost. Zabilježiti rezultate u tablicu. Učenici bi trebali uočiti trendove temperature i komentirati neobične podatke (visoke ili niske) u usporedbi s podacima iz literature.

#3

pH mjerenje

pH nije lako objasniti mlađim učenicima.
Dovoljno je da znaju da su životni uvjeti za biljke i životinje dobri ako je pH između 6 i 8. pH trakice ne mogu se ponovno upotrijebiti. Potrebno ih je držati za čisti (bijeli) dio kako ne bi utjecali na mjerenje prljavim rukama.

Upute:
Uzeti jednu pH traku pazeći da se ne dodirne obojeni kraj. Umočiti obojeni dio trake u vodu koja će se testirati na 2 minute. Usporediti 3 boje na pH traci s bojama na grafikonu, a zatim upisati vrijednost u tablicu.

#4

(učionica / laboratorij)
Učitelj će objasniti i opisati što se mjeri, a objasnit će i podatke za obje veličine (temperaturu i pH)

#5

Učenici trebaju opisati obrasce temperature vode i / ili pH na temelju promatranja in-situ.

#6

Učenici međusobno surađuju kako bi pružili objašnjenje i moguću interpretaciju promatranih obrazaca, uz odgovarajuću podršku učitelja.

#7

Raspravljaju o dva indeksa kvalitete i uspoređuju ih s podacima iz literature za druga mjesta, u korelaciji sa statusom onečišćenja.

#8

Ponoviti cijeli postupak nakon nekog perioda (npr. 3-4 mjeseca).

#9

Raspraviti rezultate usporedbe podataka u različitim vodenim područjima.

#10

Učenici oblikuju zaključke: prema vrsti vodenog sustava (statički za jezero, dinamički za potok ili rijeku), usporedbi izmjerenih vrijednosti s osnovnim podacima, te prema vrsti područja istraživanja (zahvaćeno ili ne antropogenim aktivnostima).

#11

Iznošenje zaključaka ostatku razreda.

Provedba:

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Istraživanje informacija
Ciljana skupina: Od 14 godina
Mjesto izvođenja: Učionica, Teren, Laboratorij
Potrebni materijali: Uređaj za mjerenje temperature, pH trakice, Boce (posude) za uzimanje uzoraka, Radni listovi
Trajanje aktivnosti: Priprema:

3-4 sata

Autor: HCMR (Education Unit) Nije potrebno odobrenje
Poveznice:
Bilješke autora:

Pokus se može provoditi i na prikupljenoj kišnici.

Tema ovog iskustva: Kvaliteta morske vode
Dodatni resursi: Pdf verzija