Biologija | Kemija | Geografija | Materinski jezik | Fizika

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

  • Pokretljivost zagađenje u vodenim medijima
  • Umjetno zagađenje
  • Advekcija i difuzija onečišćivača u podzemnu vodu

Potrebno Predznanje

Osnovna znanja o kruženju vode, definicija podzemne vode, otpadne vode, zagađivača

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

  • Prepoznati različite izvore zagađenja vode i razumjeti utjecaj na ljude.
  • Razumjeti važne pojmove povezane s procesima advekcije i difuzije onečišćujućih tvari u vodenom mediju
  • Razumjeti kako voda dolazi iz tla nakon što kiša pada u rijeke i oceane.

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Provedba:

(učionica / laboratorij / teren)
Učenici rade u parovima ili malim skupinama, slijedeći ove upute:

#1

Položite nekoliko papirnatih ručnika i na to stavite karton od jaja.

#2

Počnite ulijevati vodu u jednu od udubina na jednom kraju kartona i gledajte kako voda teče od udubine do udubine. Prestanite točiti kad se svaka udubina napuni. (kako bi se voda prelijevala, lagano nagnite karton od jaja)

#3

U jedno od krajnjih udubljenja uspite 1 malu žlicu lanenih sjemenki. Promatrajte kako ih voda nosi od jedne udubine do druge.

#4

Počevši od udubljenja na suprotnom kraju kartona, dodajte 10-tak kapi boje (npr. za bojenja jaja). Lagano promiješajte udubinu s bojom i gledajte kako se polako prelijeva u ostala udubljenja.

#5

Ostavite pokus na sat vremena i uočite pokretljivost vode koja se cijedi s dna kartona i natapa papirnate ručnike ispod kartona.

#6

Učenici bi trebali ponoviti cijeli postupak s različitim "onečišćivačima" (npr. filter kava) i bojama za hranu.

#7

Učenici raspravljaju s učiteljem o tome što svaki materijal predstavlja u vodenom okolišu i donose zaključke o tome kako se ponaša voda.

#8

Učenici opisuju primjer onečišćenja vode s kojim su upoznati u svom gradu / regiji / državi.

#9

Učenici razgovaraju sa stručnjakom (znanstvenikom o okolišu) o problemima onečišćenja vode u svojoj regiji

#10

Učenici predstavljaju rezultate svog eksperimenta i zaključke intervjua ostatku školske zajednice.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Eksperimentalna aktivnost
Ciljana skupina: Od 13 godina
Mjesto izvođenja: Učionica, Teren, Laboratorij
Potrebni materijali: pladanj ili stol, papirnati ručnici, prazan karton od jaja, voda, sjemenke lana, filter kava ili drugi prah, boja za hranu
Trajanje aktivnosti: Provedba:

2-3 sata

Autor: HCMR (Educational Unit)Nije potrebno odobrenje
Poveznice:
Bilješke autora:

Tumačenje:
Učenici bi trebali razumjeti da susjedne udubine predstavljaju vodeni medij onečišćenja, poput rijeka, jezera, potoka, jezera, oceana itd. Papirnati ručnici predstavljaju vodonosnik (podzemni izvor vode - podzemna voda).

Ova je aktivnost uvod u promatranje pokretljivosti onečišćenja u vodenim medijima. Eksperiment prikazuje kako su vodeni mediji (poput potoka, jezera, rijeka i oceana) međusobno povezani. Advekcija i difuzija onečišćujućih tvari promatraju se kontrolom kretanja umjetnog „onečišćenja“ iz početne udubine u susjedne. Slični fenomeni mogu se primijetiti kod advekcije i difuzije zagađivača vode u podzemnu vodu.

Tema ovog iskustva: Kvaliteta morske vode
Dodatni resursi: Pdf verzija