Μητρική Γλώσσα | Ναυτιλιακή πλοήγηση | Ασφάλεια στη θάλασσα | Δίκαιο Θάλασσας

Παιδαγωγικο περιεχομενο

 • Αναζητήστε τις σωστές μεθόδους για να χρησιμοποιήσετε σήματα κινδύνου
 • Μάθετε τη διαδικασία για να αναφέρετε τη θέση σας
 • Αναγνώριση των κύριων λειτουργιών ραντάρ
 • Αναγνώριση των κύριων εργαλείων πλοήγησης
 • Εισαγωγή στη ραδιοεπικοινωνία
 • Γνωρίστε την κύρια ενσωμάτωση του συστήματος πλοήγησης
 • Γνώση COLREGs
 • Εφαρμόστε διαδικασίες αναζήτησης και διάσωσης

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Γεωμετρία Αγγλική γλώσσα Οι βασικές αρχές της χαρτογραφίας Υπολογισμός διανύσματος

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

 • Γνωρίσουν τις βασικές διαδικασίες των λειτουργιών SAR (αναζήτηση και διάσωση)
 • Χρησιμοποιούν ραντάρ και ARPA ως συστήματα για τον προσδιορισμό της διαδρομής διάσωσης.
 • Χρησιμοποιούν τεχνικές και διαδικασίες επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:
#1

Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει ένα ναυτικό σχολείο- Λύκειο που διαθέτει σύστημα προσομοίωσης Γέφυρας.

#2

Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει την σχετική εξουσιοδότηση /άδεια για να επισκεφθεί με τους μαθητές του το σχολείο.

#3

Ο/Η εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους καθηγητές του Ναυτικού Σχολείου (Λυκείου), καθορίζει το σενάριο προσομοίωσης

Εφαρμογή:
#1

Στο εικονικό εργαστήριο, ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί το σενάριο αναλυτικά.

#2

Οι μαθητές, με την βοήθεια των καθηγητών, εκτελούν τις απαιτούμενες ενέργειες με βάση το σενάριο.

#3

Ο/Η εκπαιδευτικός αναλύει τα δεδομένα που λαμβάνονται και τις ενέργειες που πραγματοποιούνται από κάθε μαθητή.

#4

Η τάξη συμβάλλει στην τελική συζήτηση που στοχεύει στην παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των επιλογών που έγιναν από τους μαθητές και στο να τις συγκρίνει –αντιστοιχίσει με τα διεθνή πρότυπα που σχετίζονται με την ασφάλεια της πλοήγησης.

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: πειραματικές δραστηριότητες
Κοινο - στοχος: Από 16 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: Αίθουσα προσομοίωσης
Απαιτούμενα υλικά: Κανένα
Διάρκεια της δραστηριότητας: Προετοιμασία:

8 ώρες

Εφαρμογή:

8 ώρες

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: IIS Garibaldi Maritime College (Ναυτικό Λύκειο) που διαθέτει γέφυρα προσομοίωσης.
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Κανένα

Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION