Biologija | Kemija | Materinski jezik

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

 • Kiselost i značenje pH
 • Emisije CO2
 • Utjecaji zakiseljavanja oceana
 • Životni uvjeti morskih vrsta
 • Modifikacije hranidbenog lanca

Potrebno Predznanje

Osnovno znanje o klimatskim promjenama i pH vrijednostima (O1)

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

 • Slijediti znanstveni protokol (hipoteza, eksperiment, promatranje)
 • Povezati izvedene pokuse sa zakiseljavanjem oceana
 • Razumjeti kako emisije CO2 utječu na ocean i njegove morske vrste

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:

Osigurati zaštitne pregače za učenike.

Provedba:
#1

Učitelj predstavlja temu i pita učenike što je to «zakiseljavanje oceana» i koje su posljedice na morski okoliš.

#2

Učitelj učenicima objašnjava značenje kiselosti (posljedica prisutnosti H+ iona) i pH (kemijsko mjerenje koje se koristi za procjenu koncentracije vodika). Učitelj precizira vrijednosti kiselih i bazičnih otopina te pH mora (8,2). Svrha ovog koraka je osigurati da učenici imaju nužne osnove za razumijevanje ostatka aktivnosti.

#3

Učitelj pita učenike znaju li zašto se pH oceana smanjuje. Nakon rasprave, objašnjava im glavni uzrok zakiseljavanja oceana: CO2 se ispušta u atmosferu, što postaje osobito važno nakon industrijske revolucije (1850). Ocean apsorbira oko 25-30% CO2 iz atmosfere.

#4

Učenici se dijele na dvije skupine.

#5

Prvi pokus, čija je svrha istaknuti apsorpciju CO2 u vodi, učenici provode slijedeći upute:
"Stavite bistru vodu vapnenicu u posudu, a zatim pomoću slamke pušite u vodu."

#6

Učitelj objašnjava promatrani fenomen: pojavljuje se bijeli talog (CaCO3) ukazujući na postojanje CO2.

#7

Drugi pokus ima za cilj objasniti smanjivanje pH, odnosno zakiseljavanje zbog CO2:
“Stavite vodu u posudu, a zatim uronite pH sondu u nju. Zabilježite vrijednost prikazanu na pH metru. Stavite slamku u posudu i pušite kako biste unijeli CO2 u vodu. Promatrajte vrijednost prikazanu na pH metru tijekom cijelog izdisaja.”

#8

Učitelj potiče raspravu o opaženom, s ciljem dolaska do zaključka: što je veća koncentracija CO2, to više opada pH vrijednost, što ukazuje na povećanje kiselosti vode zbog CO2.

#9

Cilj trećeg pokusa je pokazati utjecaj zakiseljavanja na koralje i školjkaše:
“Uzmite posudu, stavite malo vode i nekoliko kapi klorovodične kiseline (ili octa). Zatim u posudu stavite školjku (dagnji, kamenica, puževa itd.). Pričekajte 10 minuta da biste vidjeli prve rezultate ”.

#10

Učenici pokušavaju objasniti opaženi fenomen: kiselina napada školjke.

#11

Učitelj postavlja učenicima pitanja:

 1. Što za vas znači zakiseljavanje oceana?
 2. Mislite li da to ima pozitivne ili negativne učinke?
 3. Koji su to učinci?
#12

Rasprava o posljedicama zakiseljavanja oceana na morske vrste. Na primjer, rakovi imaju poteškoće sa stvaranjem oklopa, što utječe na hranidbeni lanac; zakiseljavanje izravno utječe i na koralje.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Eksperimentalna aktivnost
Ciljana skupina: Od 14 godina
Mjesto izvođenja: Učionica, Laboratorij
Potrebni materijali: Eksperimentalna aktivnost 1: spremnik, voda vapnenica, slamke
Eksperimentalna aktivnost 2: spremnik, voda, pH metar, slamke
Eksperimentalna aktivnost 3: spremnik, oklop puža ili školjke, klorovodična kiselina (ili ocat), voda
Trajanje aktivnosti: Provedba:

2-3 hours

Autor: CPIE Bastia U MarinuNije potrebno odobrenje
Poveznice:
Tema ovog iskustva: Klimatske promjene
Dodatni resursi: Pdf verzija