Kemija | Geografija | Fizika

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

 • Različita stanja vode, gustoća, pH i kemijske reakcije
 • Globalno zatopljenje
 • Kontinentalni ledenjaci / ledene ploče
 • Topljenje ledenjaka i porast razine mora
 • Potopljeno tlo, nepotopljeno tlo
 • Osjetljivost obalnih regija, gubitak staništa
 • Migracija (klimatske izbjeglice)

Potrebno Predznanje

Osnovne činjenice o globalnom zatopljenju

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

 • Razlikovati stanja vode
 • Osvijestiti učinke ljudskih aktivnosti na okoliš
 • Osvijestiti posljedice globalnog zagrijavanja (gubitak staništa, podizanje razine mora, migracije itd.)

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:
#1

Pokus bi bilo najbolje izvesti prije velikog odmora, budući da ledu treba vremena da se otopi, ili se poslužiti fenom za kosu kako bi se ubrzao proces.

Provedba:
#1

Započinjemo pitanjem: kakav je učinak globalnog zagrijavanja na oceane?
U pravilu, učenici odgovaraju tvrdnjama o porastu razine mora. Učitelj zatim propituje uzroke porasta razine mora. Većina učenika misli da je to led koji se topi, bez svijesti o razlici između topljenja polarnih ledenih ploča i kontinentalnog leda.
Učitelj postavlja pitanje o tomegdje se nalaze velike količine leda na Zemlji. Upućuje na dvije različite mogućnosti: led se može nalaziti na kopnu (kontinentalni ledenjaci, Antarktik, Grenland itd.) ili plutati na površini oceana (arktička i antarktička ledena ploča). Postavlja se pitanje: hoće li topljenje ovih dviju vrsta leda imati isti učinak na podizanje razine mora?

#2

Kako bi zainteresirao učenike, učitelj može povezati aktivnost s gubitkom staništa za vrste poput polarnih medvjeda.
Polarni medvjedi najveći su mesožderi u arktičkom staništu i većinu svog vremena provode putujući na morskom ledu u potrazi za plijenom poput tuljana.
Pogledajte videozapis (poveznica na kraju ovog listića): Arktički polarni medvjedi "suočeni su s izumiranjem". Zašto? Provedite ovu aktivnost da biste odgovorili.

#3

Razred se dijeli u 2 skupine:

 • Ledene ploče
 • Kontinentalni ledenjaci

Stavljamo istu količinu vode u 2 spremnika (voda predstavlja oceane). U jedan od 2 spremnika stavimo 10 kockica leda u vodu (za skupinu ledenih ploča). U drugu posudu stavimo kamen (ili težak predmet) koji predstavlja kontinent. Na taj kontinent smjestimo 10 kockica leda (za skupinu kontinentalnih ledenjaka).

#4

Postavljamo pitanje: Kako ćemo znati je li razina vode porasla?
Učenici mogu predložiti različita rješenja: povući crtu markerom, zalijepiti papir, zalijepiti ravnalo ... kako bismo vidjeli razinu vode prije nego što se led otopi.

#5

Led u vodi topi se vrlo brzo (za nekoliko minuta), dok se onaj na "kontinentu" topi puno sporije (za nekoliko sati). Ovo prvo opažanje trebalo bi pomoći u razumijevanju osjetljivosti ledene ploče koja se topi brže od kontinentalnih ledenjaka. Led je promijenio stanje, postao je tekući.

#6

Nakon što je proteklo dovoljno vremena (na primjer nakon ručka), učenici zapisuju točno što su promatrali i izrađuju nacrt eksperimenta. Ovo je prilika za rad na skiciranju pokusa: naslov, datum, legenda, upotreba olovke, ravnala itd.

Učenici zapisuju rezultate svog eksperimenta i zaključak – interpretaciju rezultata: Što smo željeli saznati? Pruža li rezultat odgovore na pitanje? itd .

Svaka skupina određuje predstavnika koji će razredu predstaviti rezultate rada. O rezultatima se raspravlja u skupini i donosi zajednički zaključak.
Na primjer: Klimatske promjene uzrokuju topljenje leda. Otapanje kontinentalnog leda uzrokuje porast razine mora, dok otapanje ledenih ploha nema neposrednog utjecaja na razinu mora.

Topljenje kontinentalnih ledenjaka uzrokuje 65% porasta razine mora, od čega polovica dolazi iz ledenjaka Grenlanda i Antarktike. Ostalih 35% dolazi od toplinskog širenja oceana.

Različiti scenariji predviđaju porast razine mora od 50 do 100 cm do kraja 21. stoljeća.

#7

Što će se dogoditi ako se more podigne?
Milijuni ljudi bit će raseljeni: oni se nazivaju "klimatskim izbjeglicama".

 • Raspraviti o konceptima izdignutih i potopljenih zemalja.
 • Raspraviti o slučajevima klimatskih izbjeglica (npr. Otoci Tuvalu).

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Rasprava, Eksperimentalna aktivnost
Ciljana skupina: Od 11 godina
Mjesto izvođenja: Informativni centar, Razred
Potrebni materijali: Voda
2 spremnika (s ravnim dnom)
20 kockica leda
Kamenje
Trajanje aktivnosti: Provedba:

2 - 3 sata

Autor: La Main à la Pâte Foundation (French)Nije potrebna autorizacija
Poveznice:
Tema ovog iskustva: Klimatske promjene
Dodatni resursi: Pdf verzija