Likovna kultura | Biologija | Povijest | Materinski jezik | Društvene znanosti

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

 • priobalni morski organizmi
 • bentonska riba (priobalna riba)
 • tradicionalni ribarski alati
 • tradicionalna kuhinja
 • kultura življenja

Potrebno Predznanje

Poznavanje navika i običaja ljudi u zavičaju

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

 • Prepoznati morske organizme u plitkom moru
 • Zamijetiti u moru i imenovati općepoznate jestive organizme
 • Objasniti životne uvjete i kulturu življenja svojih predaka
 • Prepoznati tradicionalne ribarske alate i objasniti način njihove uporabe
 • Iskazati riječima oznake svoga kulturnoga identiteta (povezano s obiteljskim vrijednostima i navikama)
 • Prilagoditi tradicionalnu kulturu življenja suvremenim uvjetima
 • Objasniti jake i slabe strane tradicionalne kulture življenja

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:
#1

Učitelj čita učenicima recepte iz stare tradicionalne kuharice, organizira raspravu o sastavu svakoga jela I načinu pripremanja. Navodi ih na zaključivanje o tome kako su ljudi živjeli u nedavnoj prošlosti, gdje su nalazili namirnice, kako sui h čuvali. Sve povezuje s uvjetima života.

Provedba:
#1

Učenici s učiteljem izlaze na teren. Šećući uz morsku obalu s plitkim morem, imaju zadatak promatrati morske organizme na dnu mora i ribe koje plivaju uokolo i popisati ih (bez obzira na to znaju li naziv svakog organizma).

#2

Učenici izvještavaju koje su organizme popisali, utvrđuju njihove nazive. Raspravlja se o njihovoj iskoristivosti u kulinarstvu, o ribolovnim alatima kojima se mogu uhvatiti. Učitelj pokazuje fotografije različitih alatki, a učenici razmišljaju koja je najprikladnija za određeni lov.

#3

Učenici imaju zadatak porazgovarati sa svojim ukućanima o svemu što su doznali I uočili, raspitati se kako pripremiti neko jelo od malih morskih organizama.

#4

Učenici podijeljeni u četiri skupine imaju zadatak kreirati zanimljiva i ukusna jela od morskih namirnica koje su upoznali. Sastavit će recepte, naslikati jelo spremno za posluživanje. Istodobno sa skupinama izaberu se tri učenika u žiri koji će ocjenjivati recepte i prezentaciju jela.

#5

Zaključak:
žiri objavljuje pobjednika (skupinu koja je kreirala najmaštovitije jelo i najbolje ga prezentirala) i argumetira izbor.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Rasprava, Terensko istraživanje
Ciljana skupina: Od 11 godina
Mjesto izvođenja: Učionica, Vanjska aktivnost
Potrebni materijali: Tradicionalna kuharica, fotografije tradicionalnih ribarskih alata
Trajanje aktivnosti: Priprema:

30’

Provedba:

1-2 sata

Autor: OŠ Pučišća
Poveznice:
Bilješke autora:

Dodatno, može se organizirati i sastanak sa zanatlijama (ribar, kuhar) kako bi se potaknuo međugeneracijski prijenos

Tema ovog iskustva: Kulturna baština
Dodatni resursi: Pdf verzija