Ekonomija | Geografija | Povijest | Materinski jezik

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

  • Upravljanje
  • Multilateralna međunarodna suradnja
  • Zaštićeno morsko područje

Potrebno Predznanje

Osnovna znanja o politici i upravljanju (Pedagoški uputnik).

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

  • Opisati upravljanje područjem PELAGOS
  • Razumjeti koncept multilateralne međunarodne suradnje
  • Istraživati literaturu na zadanu temu
  • Sažimati i predstavljati informacije
  • Raditi u timu

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:
#1

Učitelj se informira o upravljanju području PELAGOS i dijeli razred u 3 skupine.

#2

Svaka skupina predstavlja zemlju međunarodne suradnje: Francusku, Italiju i Monako.

#3

Svaka skupina dobiva zastavicu.

Provedba:
#1

Učitelj predstavlja PELAGOS zaštićeno područje, njegovu svrhe i ciljeve.

#2

Učenici na internetu pretražuju informacije o organizacijskoj shemi PELAGOS sporazuma na međunarodnoj razini.

#3

Učitelj sažima informacije crtajući na ploči dijagram o organizacijskoj shemi PELAGOS sporazuma na međunarodnoj razini.

#4

Učenici pretražuju na internetu informacije o organizacijskoj shemi sporazuma PELAGOS na nacionalnoj razini .

#5

Učitelj kontrolira rad svake grupe tijekom rada.

#6

Svaka skupina na ploči crta dijagram o organizacijskoj shemi sporazuma PELAGOS na nacionalnoj razini.

#7

Učitelj ispravlja i sažima informacije.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Istraživanje informacija
Ciljana skupina: Od 13 godina
Mjesto izvođenja: Učionica
Potrebni materijali: 3 zastave, Računala
Trajanje aktivnosti: Provedba:

2 sata

Autor: CPIE Bastia U MarinuNije potrebna autorizacija
Poveznice:
Tema ovog iskustva: Politika i upravljanje
Dodatni resursi: Pdf verzija