Τέχνη | Γεωγραφία | Γεωλογία | Ιστορία | Μητρική Γλώσσα | Φυσική

Παιδαγωγικο περιεχομενο

 • Ηφαιστειακή έκρηξη
 • Φυσικοί κίνδυνοι/ καταστορφές
 • Tsunami
 • Σεισμός
 • Κατολισθήσεις
 • Θεωρία των τεκτονικών πλακών
 • Γεωλογική δομή

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

 • Βασική γνώση της γεωλογικής δομής της Γης 
 •  Γνώσεις υπολογιστών 

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

 • Εξηγήσoυν  τους όρους :  κίνδυνος,  φυσικός κίνδυνος,  τσουνάμι
 • Αναζητήσουν και  κατανοήσουν πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τις αιτίες, τα αποτελέσματα και την ετοιμότητα που απαιτείται για την αντιμετώπιση των  τσουνάμις
 • Αναγνωρίσουν τη σημασία της εκπαίδευσης για τα τσουνάμις και πώς αυτή η γνώση συνεισφέρει  στη διάσωση ζωών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εφαρμογή:
#1

(φάση συναισθηματικής προθέρμανσης)

Ο/Η εκπαιδευτικός αφηγείται μια ιστορία στους μαθητές/τριες για μερικά από τα μεγαλύτερα τσουνάμις στην ιστορία και τις συνέπειές τους. Ενναλακτικά, δείχνει στους μαθητές/τριες ένα βίντεο σχετικά με αυτό το θέμα (π.χ. https://youtu.be/MZtC-LmG4pg). Ακολουθεί μια σύντομη συζήτηση με τους μαθητές.

#2

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες με διαφορετικές ερευνητικές εργασίες (αναζήτηση στο Διαδίκτυο και βιβλιογραφία): η ομάδα 1 θα αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τη φύση των τσουνάμις (γεωγραφική - φυσική προσέγγιση), η ομάδα 2 θα αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις των τσουνάμις (κοινωνικό - γεωγραφική προσέγγιση). Η ομάδα 3 θα αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισής τους και η ομάδα 4 θα αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους προετοιμασίας για την προστασία από τα τσουνάμις και για τον μετριασμό των συνεπειών τους. Κάθε ομάδα θα πρέπει να πάρει μερικά φύλλα εργασίας (που προετοιμάζονται εκ των προτέρων από τον/την εκπαιδευτικό) τα οποία θα βοηθήσουν τους μαθητές/τριες στην διερεύνηση του θέματος. Σημείωση: οι στόχοι των ομάδων εργασίας μπορούν να σχεδιαστούν διαφορετικά, ανάλογα με τα μαθησιακά αποτελέσματα που ο/ η εκπαιδευτικός θέλει να επιτύχει.

#3

(φάση ανατροφοδότησης)

Οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στην υπόλοιπη τάξη. Εναλλακτικά, σε αυτό το βήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση εναλλαγής των ομάδων: σε κάθε μέλος της ομάδας αντιστοιχεί ένα γράμμα Α, Β, Γ, Δ. κ.λπ. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, σχηματίζονται νέες ομάδες: όλα τα μέλη που φέρουν το A σε μια ομάδα, όλα τα Β μέλη σε μια άλλη και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο οι νεοσύστατες ομάδες αποτελούνται από μέλη με διαφορετικά ερευνητικά αποτελέσματα όπου παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους μεταξύ τους εντός της ομάδας τους.

#4

(φάση δημιουργικότητας)

οι μαθητές/τριες γράφουν ένα ποίημα με ακροστιχίδα χρησιμοποιώντας τα αρχικά της λέξης T.S.U.N.A.M.I. (στα αγγλικά) (ή Τ.Σ.Ο.Υ.Ν.Α.Μ.Ι.Σ) και στη συνέχεια παρουσιάζουν τα ποιήματά τους στην υπόλοιπη τάξη. Μετά την συγγραφή του ποιήματος οι μαθητές ατομικά ή σε ομάδες μπορούν να φτιάξουν μια αφίσα ή μια παρουσίαση, όπου μπορεί να έχει ενημερωτικό σκοπό (ενημερωτική αφίσα για τους κινδύνους από ένα τσουνάμι / ή μια αφίσα με οδηγίες για να βοηθήσει τους ανθρώπους να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση των τσουνάμις ) κ.λπ. Οι αφίσες μπορούν να τοποθετηθούν προς έκθεση στους τοίχους της τάξης / ή και του σχολείου.

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: διερευνητική εργασία, Δημοσίευση
Κοινο - στοχος: Από 12 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: σχολική αίθουσα, Εργαστήριο υπολογιστών
Απαιτούμενα υλικά: Πρόσβαση στο διαδίκτυο, tablets εκτυπωτές, φύλλα εργασίας.
Διάρκεια της δραστηριότητας: Εφαρμογή:

1-4  ώρες

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: Μονάδα Εκπαίδευσης ΕΛΚΕΘΕ Δεν απαιτείται άδεια ή εγγραφή.
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Πληροφοριακό υλικό στις φυσικές καταστροφές.

Θεματικη της δραστηριοτητας: Φυσικοί κίνδυνοι στη λεκάνη της Μεσογείου
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION