Βιολογία | Γεωγραφία

Παιδαγωγικο περιεχομενο

  • Γαλάζια οικονομία
  • Αλιευτικοί πόροι
  • Παραδοσιακές δραστηριότητες: ψάρεμα, υδατοκαλλιέργεια

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις γνώσεων.

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

  • Βελτιώσουν τις χωρικές τους δεξιότητες, την ανάγνωση χαρτών και την παρατήρηση.
  • Αναγνωρίζουν τα είδη των αλιευτικών πόρων.
  • Διερευνήσουν τον οικονομικό τομέα της επαγγελματικής αλιείας.
  • Κατανοήσουν τους τρόπους εφοδιασμού με αλιεύματα.
  • Κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ της επαγγελματικής αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:
#1

τήστε στο Διαδίκτυο έναν χάρτη με μεσογειακά είδη ψαριών στο  (υπάρχουν στο διαδίκτυο δωρεάν διαθέσιμες αρκετές πηγές με εύκολη δυνατότητα λήψης) για να τον χρησιμοποιήσετε στην τάξη.

#2

Να έχετε τοποθετήσει στον πίνακα ένα παγκόσμιο χάρτη.

#3

Να έχετε διαθέσιμο έναν χάρτη (σχέδιο) της πόλης που θα προβάλλεται στον πίνακα.

#4

Παρουσιάστε στους μαθητές/τριες τις βασικές έννοιες του σχετικού κεφαλαίου (Θαλάσσια Οικονομία) από τον Παιδαγωγικό Οδηγό Αναφοράς (Ο1).

Εφαρμογή:
#1

Ο / Η εκπαιδευτικός ή  ο εμψυχωτής εισάγει τις κύριες έννοιες της επαγγελματικής αλιείας (ερασιτεχνική αλιεία, βιομηχανική αλιεία, θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια) και το πρόβλημα της υπερεκμετάλευσης των ιχθυαποθεμάτων.

#2

Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 4 ατόμων και ζητήστε τους να απαντήσουν συλλογικά στις ακόλουθες τέσσερις ερωτήσεις: Ποια είδη ψαριών ξέρετε; Ποια είδη τρώτε; Κυκλώστε τα αν τα βρείτε στο χάρτη με τα μεσογειακά είδη Πού μπορούμε να αγοράσουμε αυτά τα ψάρια; Σούπερ μάρκετ, τοπική αγορά ψαριών, ιχθυοπωλεία κ.λπ. Γιατί μερικά ψάρια δεν υπάρχουν στον χάρτη;- Ποιος ψαρεύει τα είδη που συναντώνται στην Μεσόγειο και με τι τρόπο γίνεται η εμπορεία τους;

#3

Ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα /απαντήσεις της ομάδας του στην τάξη. Καθώς ο μαθητής μιλάει ο καθηγητής τοποθετεί στον παγκόσμιο χάρτη τα μέρη όπου αλιεύονται και πωλούνται τα ψάρια καθώς και τα μέρη που ζουν τα άλλα ψάρια που δεν προέρχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα (δηλαδή: σολομός, οστρακοειδή κλπ.)

#4

Στο τέλος της δραστηριότητας, ο / η εκπαιδευτικός συνοψίζει τις απαντήσεις των ομάδων με τέτοιο τρόπο ώστε να τις συσχετίσει με θέματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών της τάξης όπως : π.χ. Διαχείριση αλιευτικών πόρων (εξάντληση αποθεμάτων), Μέθοδοι παραγωγής: βιομηχανική αλιεία, τοπική αλιεία μικρής κλίμακας, υδατοκαλλιέργεια (σολομός, τσιπούρα, λαβράκι), Κατανάλωση ανανεώσιμων πόρων: μεταποίηση ψαριών ( π.χ. παναρισμένα ψάρια), τοπικά προϊόντα αλιείας και διαφορετικές τιμές αγοράς, Μέτρα διαφοροποίησης της αλιείας, διατήρηση των αποθεμάτων (ποσόστωση).

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: πειραματικές δραστηριότητες
Κοινο - στοχος: Από 11 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: σχολική αίθουσα, βιβλιοθήκη σχολείου
Απαιτούμενα υλικά: Παγκόσμιος χάρτης Χάρτης με μεσογειακά είδη ψαριών και οστρακοειδών για να εκτυπωθεί για τους μαθητές (παράρτημα 1).
Χάρτης, σχέδιο πόλης (για να τοποθετήσετε το σούπερ μάρκετ, τις τοπικές αγορές κ.λπ.). Προβολέας βίντεο για προβολή βίντεο, φωτογραφίες για θέματα αλιείας από τους συνδέσμους που δόθηκαν.
Διάρκεια της δραστηριότητας: Εφαρμογή:

2-3 ώρες

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: Petra PatrimoniaΔεν απαιτείται εξουσιοδότηση
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Κανένα

Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION