Βιολογία | Χημεία | Υπολογιστές-Πληροφορική | Γεωγραφία | Γλώσσα | Φυσική

Παιδαγωγικο περιεχομενο

 • Χρήση δορυφορικών εικόνων
 • Ποιότητα του θαλασσινού νερού
 • Φυτοπλαγκτόν
 • Διεργασίες και ζωή στο θαλάσσιο περιβάλλον

Προαπαιτουμενες γνωσεις/δεξιοτητες

Δεξιότητες υπολογιστών, γνώση σχετικά με τους αβιοτικούς παράγοντες στα θαλάσσια οικοσυστήματα

Νεες δεξιοτητες/μαθησιακα αποτελεσματα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:

 • Βελτιώσουν τις χωρικές τους δεξιότητες, τις δεξιότητες στην ανάγνωση χαρτών και την παρατήρηση τους
 • Εξασκηθούν στην χρήση δεδομένων και αποτελεσμάτων
 • μάθουν κάποιες σημαντικές έννοιες που αναφέρονται στους ωκεανούς και τις θάλασσες
 • εξοικειωθούν με τους τρόπους αξιοποίησης των πληροφοριών που μας παρέχουν οι δορυφόροι για την μελέτη μεγάλων ωκεάνιων περιοχών
 • κατανοήσουν πως γίνεται η ενσωμάτωση πληροφοριών από διαφορετικές περιοχές και για μεγάλα χρονικά διαστήματα

  Μελετώντας τις δορυφορικές εικόνες, οι μαθητές/τριες μπορούν να μάθουν για την ποικιλία των διαδικασιών που πραγματοποιούνται στους ωκεανούς και να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο σύνδεσης των ανθρώπων με την θάλασσα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προετοιμασία:
#1

Ο/ Η εκπαιδευτικός κάνει μια εισαγωγή για τη χρησιμότητα των δορυφόρων οι οποίοι μπορούν να εξοπλιστούν με αισθητήρες κατάλληλους για παρατήρηση μεγάλων περιοχών του ωκεανού, για αρκετές ημέρες. Επιπλέον μπορούν να παρατηρήσουν ολόκληρη την επιφάνεια της γης. Στη συνέχεια εισάγει τους μαθητές σε δυο πολύ σημαντικές παραμέτρους για το θαλάσσιο περιβάλλον: την επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας και τη χλωροφύλλη α, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.globalchange.gov/browse/indicators/ocean-chlorophyll-concentrations

Εφαρμογή:
#1

Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων και σε κάθε ομάδα δίνεται μια δορυφορική φωτογραφία από κάποια περιοχή που αφορά είτε την επιφανειακή θερμοκρασία της θάλασσας είτε την συγκέντρωση χλωροφύλλης α, Φωτογραφίες αναζητά ο/η εκπαιδευτικός στους παρακάτω συνδέσμους: https://view-cmems.mercator-ocean.fr/OCEANCOLOUR_MED_CHL_L3_NRT_OBSERVATIONS_009_040,και http://podaac-tools.jpl.nasa.gov/soto/

#2

Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν τις φωτογραφίες τους για 20 λεπτά και να κρατήσουν σημειώσεις και πιθανές απορίες. Για να μειώσει τον χρόνο παρατήρησης θα μπορούσε να ζητήσει από κάποιες ομάδες να παρατηρήσουν μόνο φωτογραφίες επιφανειακής θερμοκρασίας ή μόνο χλωροφύλλης ή να συγκρίνουν τις φωτογραφίες θερμοκρασίας και χλωροφύλλης μιας μόνο περιοχής. Ο/ Η εκπαιδευτικός θα εξηγήσει και θα περιγράψει τι είναι αυτό που μετράται /ελέγχεται στις εικόνες. Εξηγεί τη χρωματική κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται στην εικόνα καθώς και το τι αντιπροσωπεύει κάθε χρώμα.

#3

Οι μαθητές/τριες προσδιορίζουν τη γεωγραφική περιοχή, τον ωκεανό/ θάλασσα και την χερσαία περιοχή στην εικόνα τους.

#4

Οι μαθητές/τριες πρέπει να περιγράψουν τα μοτίβα της θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας (SST) ή της χλωροφύλλης με βάση τις δορυφορικές εικόνες.

#5

Οι μαθητές προτείνουν μια εξήγηση για τα παρατηρούμενα πρότυπα.

#6

Οι μαθητές/τριες πρέπει να περιγράψουν και να εξηγήσουν πώς οι ακόλουθοι παράγοντες ενδέχεται να σχετίζονται με τις παρατηρήσεις της SST ή χλωροφύλλης: συνθήκες ανέμου και κυματισμός, εποχιακά μοτίβα για τη θερμοκρασία του αέρα, περιφερειακά ρεύματα, βαθυμετρία, στρωμάτωση κ.λπ.

#7

Οι μαθητές/τριες  θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα γεγονότα άνθησης φυτοπλαγκτού στην δορυφορική εικόνα που τους δόθηκαν.

#8

Οι μαθητές/τριες πρέπει να κάνουν την ακόλουθη εργασία: με βάση τη μελέτη των εικόνων, να αναπτύξουν μια ιστορία για να εξηγήσουν τι συμβαίνει σε αυτή την θαλάσσια περιοχή. Η ιστορία πρέπει να χρησιμοποιεί στοιχεία και οποιεσδήποτε βασικές πληροφορίες έχουν μάθει και θα πρέπει να περιγράφει ποιοι παράγοντες ενδέχεται να έχουν επηρεάσει το νερό για να προκαλέσουν τις αλλαγές που παρατήρησαν. Η ιστορία μπορεί να έχει την μορφή κειμένου, κόμικς, σκίτσου, ή και παρουσίασης στο powerpoint.

#9

Οι μαθητές/τριες θα παρουσιάσουν στην τάξη την εργασία τους και θα συζητήσουν όλοι μαζί για τις παρατηρήσεις τους και τα ευρήματά τους.

#10

Η καλύτερη εργασία θα παρουσιαστεί στην ετήσια έκθεση για τον εορτασμό της Θάλασσας.

Επιπλέον πληροφορίες

Τύπος δραστηριότητας: διερευνητική εργασία, Project, Δημοσίευση, εργαστηριακή δραστηριότητα
Κοινο - στοχος: Από 13 ετών
Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας: σχολική αίθουσα, εργαστήριο Υπολογιστών - ICT laboratory
Απαιτούμενα υλικά: Αντίγραφα από δορυφορικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας και την χλωροφύλλη σε περιοχές της Μεσογείου Θάλασσας, (τα παραδείγματα θα μπορούσαν να αναφέρονται σε διάφορες περιοχές όπως η Αδριατική Θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος για τους Έλληνες μαθητές ή ο Κόλπος του Λιονταριού για τους Γάλλους μαθητές κ.λπ.) καθώς και χάρτες κυκλοφορίας της Μεσογείου και βαθυμετρικοί χάρτες που θα χρησιμοποιηθούν ως χάρτες αναφοράς, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, tablets.
Διάρκεια της δραστηριότητας: Προετοιμασία:

45 λεπτά

Εφαρμογή:

2-3 ώρες

Απαιτούμενη άδεια/Συγγραφή: ΕΛΚΕΘΕ (Μονάδα Εκπαίδευσης) Δεν απαιτείται εγγραφή ή εξουσιοδότηση για την χρήση
Σύνδεσμοι:
Σχόλια από τον συγγραφέα:

Οι ωκεανοί είναι τεράστιοι, και για πάρα πολλά χρόνια, η έρευνα των ωκεανών βασίστηκε σε δεδομένα που προέρχονταν από μεμονωμένους σταθμούς δειγματοληψίας, αλλά σήμερα οι δορυφόροι παρατήρησης των ωκεανών επιτρέπουν στους ωκεανογράφους / επιστήμονες να μελετήσουν μια μεγάλη ποικιλία παραγόντων σε τοπική ή και παγκόσμια κλίμακα. Πολλοί τύποι δορυφορικών δεδομένων αποδίδονται σε χρωματικά κωδικοποιημένες εικόνες που είναι ενδιαφέρουσες και αναγνώσιμες. Δύο πολύ χρήσιμες παράμετροι που μπορούν να μελετηθούν μέσω δορυφορικών εικόνων είναι τα επίπεδα της επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας (ΕΘΘ) και τα επίπεδα της επιφανειακής χλωροφύλλης ( Chl a). Η ΕΘΘ μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τις κινήσεις και τις αλληλεπιδράσεις των επιφανειακών μαζών του νερού, να συμπεράνουμε την αύξηση της και να παρατηρούμε τα αποτελέσματα της ηλιακής ακτινοβολίας, των ανέμων και των καταιγίδων. Οι εικόνες χλωροφύλλης μας δείχνουν τα επίπεδα του φυτοπλαγκτού συμπεριλαμβανομένων και των υψηλών συγκεντρώσεων κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων άνθισης. Παρόλο που προς το παρόν δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν γένη ή είδη φυτοπλαγκτού από δορυφορικές εικόνες, οι εικόνες χλωροφύλλης α μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των φυτοπλαγκτονικών ανθήσεων και είναι εξαιρετικά χρήσιμες στην καθοδήγηση των επιστημόνων στην επιλογή θέσεων δειγματοληψίας για επιβλαβείς ανθίσεις φυκών.

Θεματικη της δραστηριοτητας: Ποιότητα Θαλασσινού νερού
Επιπροσθετες πηγες: PDF_VERSION