Biologija | Kemija | Geografija | Informatika | Materinski jezik | Fizika

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

  • Upotreba satelitskih slika
  • Uvjeti u morskoj vodi
  • Fitoplankton
  • Procesi i život u morskom okolišu.

Potrebno Predznanje

Računalne vještine, poznavanje biotičkih i abiotičkih čimbenika u morskim ekosustavima

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

  • Unaprijediti svoje prostorne vještine, vještine čitanja i promatranja karata
  • Koristiti dokaze kao osnovu objašnjenja
  • Razumjeti neke važne pojmove povezane s oceanima
  • Osvijestiti načine na koje im sateliti mogu pomoći u proučavanju ogromnih područja oceana
  • Integrirati informacije iz različitih područja i prikupljene tijekom dužih vremenskih razdoblja

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:

Odgajatelj uvodno objašnjava korisnost satelita koji mogu biti opremljeni senzorima za promatranje širokog područja oceana, a tijekom nekoliko dana mogu promatrati i cijelu površinu zemlje. Također uvodi pojmove temperature površine mora i klorofila kao dva vrlo korisna parametra mjerena u oceanu na temelju podataka na sljedećoj poveznici: https://www.globalchange.gov/browse/indicators/ocean-chlorophyll-concentrations

Provedba:
#1

Učenici se dijele u parove ili skupine, a svakoj će skupini biti dodijeljena satelitska slika temperature morske površine ili korofila (slike se mogu preuzeti na donjoj poveznici: http://podaac-tools.jpl.nasa.gov/soto/

#2

Učenici 20-tak minuta promatraju slike i bilježe svoja zapažanja i pitanja. Da bi ograničio potrebno vrijeme i pružio mogućnosti za usporedbu, učitelj može dati učenicima da promatraju samo temperaturu ili samo slike klorofila, ili mogu usporediti temperaturu i klorofil iz samo jedne regije. Učitelj će objasniti i opisati što se mjeri. Objašnjava kodiranje boja korišteno na slici i govori što predstavlja svaka boja.

#3

Učenici na slici moraju prepoznati zemljopisno područje, ocean i kopno.

#4

Učenici uočavaju na satelitskim snimkama i opisuju obrasce temperature morske površine (SST) i/ili klorofila.

#5

Učenici trebaju predložiti objašnjenje uočenih obrazaca.

#6

Učitelj bi trebao omogućiti pristup dodatnim informacijama koje će učenici koristiti prilikom oblikovanja objašnjenja. (Pogledati resurse za predložene web stranice ispod)

#7

Učenici trebaju opisati i objasniti kako bi se sljedeći čimbenici mogli povezati sa opažanjima SST/klorofila: stanje vjetra i valova; sezonski obrasci temperature zraka; regionalne struje; batimetrija; stratifikacija...

#8

Učenici trebaju prepoznati događaje cvjetanja fitoplanktona na satelitskoj slici.

#9

Zadatak za učenike: na temelju proučavanja slika kreirat će priču koja će objasniti što se događa u ovom dijelu mora. U priči bi se trebali koristiti dokazi i sve pozadinske informacije koje su naučili, te bi trebalo opisati koji su čimbenici mogli utjecati na more u izazivanju uočenih promjena. Priča se može napisati, nacrtati i ilustrirati kao plakat / strip / predstaviti kao ppt.

#10

Učenici predstavljaju rezultate svoga rada; rasprava u razredu.

#11

Najbolji zadatak bit će predstavljen na godišnjoj izložbi.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Izložba, Istraživanje informacija, Projekt
Ciljana skupina: Od 13 godina
Mjesto izvođenja: Učionica, Informatički kabinet
Potrebni materijali: Kopije satelitske snimke površinske temperature mora i klorofila za Sredozemno more (primjeri se mogu koristiti za različita područja poput Jadranskog mora, Egejskog mora Lionskog zaljeva) ili za Atlantski ocean ili Južnu kalifornijsku uvalu itd. Karte batimetrije i cirkulacije Sredozemnog mora, mobiteli, računala, tableti.
Trajanje aktivnosti: Priprema:

2-3 sata

Autor: HCMR (Education Unit) Nije potrebno odobrenje
Poveznice:
Tema ovog iskustva: Kvaliteta morske vode
Dodatni resursi: Pdf verzija