Biologija | Kemija | Geografija | Matematika | Fizika

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

  • Artificijalizacija (betonizacija) obale
  • Mapiranje obale
  • Promatranje obale

Potrebno Predznanje

Osnovna znanja o urbanizaciji i betonizaciji obale (Pedagoški uputnik)

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

  • Opisati i mapirati obalne prostore
  • Koristiti mjerne instrumente / opremu
  • Prepoznati različita obalna područja
  • Utvrditi biološke i geološke sastavnice krajolika

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:
#1

Učitelj odabire lokalnu plažu kao mjesto proučavanja koje karakterizira pokretljivost obale (erozija ili nanosi, s građevinama u blizini mora, itd.). Odabire vrijeme i organizira put do lokaliteta.

#2

Učenici rade inicijalna istraživanja o upravljanju priobalnim područjima (npr. nasipi, 'ograde' od drva koje zadržavaju pijesak, vreće s pijeskom).

#3

Učitelj uvodi neke ključne pojmove o klimatskim promjenama i artificijalizaciji obale (uz pomoć dokumenta Pedagoški uputnik i donjih poveznica), kako bi učenicima prikazao simulaciju porasta vode 2100. godine.

Provedba:
#1

Učitelj predstavlja svrhu aktivnosti i formira skupine učenika, koje dobivaju listiće za rad.

#2

Učitelj obavlja prvi obilazak odabranog mjesta kako bi razgraničio područje proučavanja decimetrom, kolcima i špagom.

#3

Učenici 10-tak minuta promatraju krajolik i opisuju ga. Cilj ovog koraka je vizualizirati krajolik i definirati 3-4 orijentira.

#4

Učenici započinju mapiranje mjesta pod vodstvom učitelja, koji im daje upute da označe sjever, mjerilo i datum na crtežu.

#5

Učitelj nadzire prikupljanje podataka svake grupe i analizira ono što su primijetili (ljudska aktivnost, čistoća, prirodni elementi, itd.).

#6

U raspravi  učenici razrađuju projekciju razine mora simuliranu 2100. godine, uzimajući u obzir učinke klimatskih promjena na mjesta koja su označili na proučavanom lokalitetu.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Terensko istraživanje
Ciljana skupina: Od 11 godina
Mjesto izvođenja: Vanjska aktivnost
Potrebni materijali: Radni listvi, dekametar, kolci, špaga, šestari, olovke, računala / tableti
Trajanje aktivnosti: Provedba:

2 sata

Autor: CPIE Bastia U MarinuNije potrebna autorizacija
Poveznice:
Bilješke autora:

Na terenu se mogu koristiti i kamere za fotografiranje određenih elemenata (staništa, turističke zgrade, nasipi, "ograde"...) prisutnih na obali i / ili vidljivih učinaka erozije / klimatskih promjena na krajolik

Tema ovog iskustva: Klimatske promjene
Dodatni resursi: Pdf verzija