Biologija | Kemija | Geografija | Informatika | Materinski jezik | Fizika

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

 • Ekosustav
 • Bioraznolikost
 • Hranidbene mreže, hranidbeni lanac
 • Livade morske trave posidonije
 • Gorgonski vrtovi
 • Endemske vrste
 • Održivost okoliša
 • Prirodna baština

Potrebno Predznanje

Vještine rada na računalu

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

 • Istražiti morske prehrambene mreže i trofičke razine
 • Istražiti morske organizme i uvrstiti ih u hranidbenu mrežu uravnoteženog morskog ekosustava.
 • Istražiti važnost morske traveposidonije
 • Definirati endemske vrste

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Provedba:
#1

(u razredu)
Učenici u skupinama kreiraju vlastitu morsku hranidbenu mrežu za dva reprezentativna mediteranska morska ekosustava; livade morske trave Posidonia oceanica, gorgonski vrtovi ili dubokomorska polja spužvi.

#2

Svaka skupina prikuplja informacije, fotografije i/ili videozapise o dva različita staništa i organizmima koji u njima žive.

#3

Učenici u parovima, uz pomoć računala / interneta istražuju odabrane organizme i izrađuju esej.

#4

Učenici izrađuju plakate ili ppt prezentacije kako bi predstavili svoje rezultate.

#5

Plakati / prezentacije prikazuju se školskoj zajednici.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Izložba, Istraživanje informacija, Projekt
Ciljana skupina: Od 13 godina
Mjesto izvođenja: Učionica, Informativni centar
Potrebni materijali: računalo, mobitel, tablet, fotografije, pristup internetu, printer
Trajanje aktivnosti: Provedba:

1-3 sata

Autor: HCMR (Education Unit) Nije potrebna autorizacija
Poveznice:
Bilješke autora:

Nema

Tema ovog iskustva: Biološka raznolikost
Dodatni resursi: Pdf verzija