Građanski odgoj | Geografija | Povijest | Materinski jezik

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

  • Donošenje odluka
  • Političke vrijednosti
  • Europske vrijednosti
  • Društvene studije

Potrebno Predznanje

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

  • Vježbati donošenje odluka o rješavanju ozbiljnih ekoloških problema (npr. poplave, prirodne opasnosti, prenaseljenost itd.)
  • Argumentirano raspravljati o svojim mišljenjima i stavovima
  • Razumjeti važnost prevencije (na razini pojedinca, lokalne zajednice, šire zajednice)
  • Razumjeti odnose između politike i aktualnih problema
  • Razumjeti važnost politike u svakodnevnom životu

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Provedba:
#1

Učitelj nidu najmanje četiri „vruće teme” za raspravu ((npr. Upravljanje otpadom, migracijski tokovi, klimatske promjene, prenaseljenost, gubitak biološke raznolikosti, zagađenje itd.)

#2

Učenici odgovaraju na ponuđene teme na priloženom radnom listu . (5 minuta)

#3

Učitelj postavlja 4 kuta učionice kao „tabore” (u potpunosti se slažem, slažem se, ne slažem se, potpuno se ne slažem).

#4

Za svaku temu ponaosob, učitelj traži od učenika da se presele u kut sobe koji odgovara njihovom stavu. Učenici na svom radnom listu bilježe koliko ljudi ima pogled sličan njihovom.

#5

U svom „taboru”, učenici raspravljaju o svom zajedničkom stajalištu o određenom pitanju, i moraju iznijeti 3 do 5 argumenta (razloga) kojim podržavaju svoje mišljenje. Učenici imenuju jednog člana grupe za predstavljanje argumenata ostatku razreda. Učenik ne može biti izvjestitelj više od jednog puta, a izvjestitelju je dopuštena 1 minutu da iznese svoj stav.

#6

Opcionalno: nakon što čuju argumente, učenici mogu odabrati prijeći u drugu skupinu.

#7

Nakon što su sve skupine izvijestile o svojim stavovima o svim temama, učenici se vraćaju na svoja izvorna mjesta. Učitelj vodi raspravu o radu vlade i utjecaju vlade u svakodnevnom životu. Temeljna je premisa da stavovi o iznesenim pitanjima čine svakoga od nas 'političkim' na nekoj razini.

#8

Učenici čitaju novine / članke / internetske stranice o aktualnim vijestima. Učitelj vodi „oluju ideja”, zapisujući aktualne i zanimljive teme na ploču.

#9

Učenici odabiru jednu temu i način predstavljanja teme i svoga stava o njoj (napraviti plakat, ppt prezentaciju…)

#10

Učenici prezentiraju svoje plakate / prezentacije ostatku školske zajednice.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Rasprava, Igra, Projekt
Ciljana skupina: Od 13 godina
Mjesto izvođenja: Učionica, Informatički kabinet
Potrebni materijali: Radni listovi, novinski članci, pristup internetu
Trajanje aktivnosti: Provedba:

2-3 sata

Autor: HCMR (Education Unit) Nije potrebno odobrenje
Poveznice:
Tema ovog iskustva: Politika i upravljanje
Dodatni resursi: Pdf verzija