Kemija | Fizika | Tehnička kultura

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

  • Održivi razvoj
  • Obnovljiva energija
  • Solarna energija
  • Energetski lanac

Potrebno Predznanje

Osnovno poznavanje različitih vrsta obnovljive energije

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

  • Izraditi električno vozilo pogonjeno obnovljivom energijom
  • Razumjeti kako funkcioniraju solarni paneli i prijenos energije
  • Prepoznati različite izvore energije

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:

Nabaviti Soldrag® komplet ili sličan komplet za izradu solarnog vozila.

Provedba:
#1

Učitelj predstavlja aktivnost, odnosno električno vozilo – kako vozilo radi zahvaljujući različitim elementima koji su povezani s različitim izvorima energije.

#2

Učitelj dijeli učenike u skupine, svaka skupina dobiva jedan komplet za izradu vozila. Komplet sadrži sve dijelove vozila grupirane po vrstama.

#3

Prvi korak – napajanje – ima za cilj sastaviti elemente za opskrbu energijom kroz autonomni sustav (fotonaponski panel).

#4

Drugi korak - skladišna jedinica - sastoji se u sastavljanju elemenata koji omogućuju pohranu ili akumuliranje energije (kondenzator).

#5

Slijedi „distribucijski dio“ – učenici povezuju elemente koji omogućuju upravljanje opskrbom energijom (prekidač, elektromagnetski ventil, prigušivač svjetla...).

#6

Konverzija - manipulacija elementima koji omogućuju prijenos energije koja je upravo pretvorena (zupčanici + ploča + lanac + lančanici + cijev).

#7

Transmisija – povezivanje i sklapanje elemenata koji omogućuju prijenos energije koja je upravo pretvorena (zupčanici + ploča + lanac + lančanici + cijev).

#8

Završna rasprava: učitelj i učenici raspravljaju o pojmovima: održivi razvoj, obnovljivi izvori energije, sunčeva energija i energetski lanac.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Eksperimentalna aktivnost, Praktični rad
Ciljana skupina: Od 12 godina
Mjesto izvođenja: Kabinet tehničke kulture
Potrebni materijali: Soldrag Kit® (ili sličan komplet)
Trajanje aktivnosti: Provedba:

2-4 sata

Autor:
Poveznice:
Tema ovog iskustva: Energija: Proizvodnja i resursi
Dodatni resursi: Pdf verzija