Kemija | Informatika | Fizika

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

  • Obnovljivi izvori energije
  • Vjetar
  • Sunce
  • Voda
  • Biomasa
  • Geotermija

Potrebno Predznanje

Osnovna znanja o obnovljivoj energiji (Pedagoški uputnik)

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

  • prenositi podatke putem ploče / postera
  • identificirati izvore i oblike energije (energija povezana s pokretnim objektom, električna i sunčeva energija)
  • kreirati alat za komunikaciju

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:

Pronaći knjige / članke / internetske stranice o obnovljivoj energiji na Mediteranu. Možemo se fokusirati na svoju zemlju ili regiju kao područje istraživanja.

Provedba:
#1

Najava aktivnosti i podjela učenika u skupine.

#2

Učenici pretražuju preporučene izvore (informacije, fotografije ili slike) o obnovljivoj energiji (opća definicija, izvori).

#3

Učenici predstavljaju različite izvore obnovljive energije i svaka skupina izabire određenu temu.

#4

Svaka skupina istražuje određeni izvor energije, odnosno odgovarajući sustav za proizvodnju energije (poput hidroelektrane).

#5

Nakon istraživanja, svaka skupina sažima pronađene informacije na izabranom komunikacijskom alatu (ploča, softver ili platforma za izradu plakata / prezentacija…)

#6

Svaka skupina predstavlja svoj rad, slijedi sinteza i rasprava o prezentiranim informacijama.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Debate, Istraživanje informacija, Prezentacija
Ciljana skupina: Od 11 godina
Mjesto izvođenja: Učionica
Potrebni materijali: Pristuop računalu /informacijskom – dokumentacijskom centru
Trajanje aktivnosti: Provedba:

1-2 sata

Autor: CPIE Bastia U Marinu
Poveznice:
Tema ovog iskustva: Energija: Proizvodnja i resursi
Dodatni resursi: Pdf verzija