Biologija | Strani jezik | Informatika | Materinski jezik

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

 • Zagađenje mora
 • Utjecaj krstarenja u Sredozemlju na okoliš
 • Rješenja okolišnih problema nastalih krstarenjima
 • Održivost okoliša

Potrebno Predznanje

Računalne vještine

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

 • Istražiti zagađenje mora uzrokovano krstarenjima Sredozemljem (emisije stakleničkih plinova, zagađenje, otpadne vode, akustično zagađenje, nedostatak regulacije krstarenja itd.)
 • Pronaći informacije o temi na Internetu, u knjigama, časopisima itd. te ih razvrstati i i povezati.
 • Raditi u timu.
 • Pripremiti završno izvješće u skupinama (izvještavanje i predaja prikupljenih podataka).
 • Pravilno koristiti računalne resurse, poput obrazovnih aplikacija i Interneta.

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:

Učenici imaju ulogu istraživačkih novinara. Izradit će vijest ili snimljeni izvještaj o istraživanju pomoću bilo koje aplikacije za uređivanje videozapisa, u trajanju do 5 minuta.
Videozapisi mogu biti preneseni na YouTube. U tom slučaju treba kreirati vlastiti YouTube kanal.

#1

Otvaranje YouTube kanala.

#2

Uvodni sat o korištenju aplikacija za obradu video sadržaja.

#3

Podjela učenika u skupine (4 – 5 učenika).

Provedba:
#1

Svaka će skupina istražiti određenu temu. U obzir će uzeti neke od sljedećih problema:

 • Emisije stakleničkih plinova.
 • Onečišćenje mora i akustično onečišćenje.
 • Masovnost turizma nasuprot ekonomskom razvoju područja.
#2

Za pripremu ovog projekta potrebno je izraditi scenarij koji uključuje sve o temi kojom će se baviti u informativnoj emisiji. Nakon što je scenarij sastavljen, predaje se učitelju.

#3

Učitelj odobrava rad.

#4

Nakon podjele uloga (voditelj, scenarist, redatelj, snimatelj... ) započinje izrada reportaže.

#5

U razradi reportaže učenici imaju kreativnu slobodu. Mogu upotrebljavati slike, web stranice, Twitter vijesti, videozapise, pisati naslove i tekst itd.

#4

Snimljeni videozapisi prenijet će se na namjenski YouTube kanal (tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=VtF2AgFSLAw) i prikazati učenicima. Slijedi rasprava i analiza problema krstarenja.

#7

Učenici će izraditi skriptu koja sadržava:

 1. Naslovnu stranica s naslovom i imenima
 2. Indeks
 3. Uvod koji sažima obavljeni posao i razloge istraživanja, te kratko objašnjenje onoga što su naučili.
 4. Pregled dokumentacije i materijala: zbirka građe koju su koristili u istraživanju, poput filmova, knjiga, enciklopedija, časopisa, web stranica itd.
 5. Samoevaluacija : refleksija na proces kako bi se utvrdilo jesu li ostvareni ciljevi.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Istraživanje informacija, Video prezentacija
Ciljana skupina: Od 14 godina
Mjesto izvođenja: Učionica
Potrebni materijali: Mobitel, tablet ili računalo, pristup internetu.
Trajanje aktivnosti: Priprema:

uvod u obradu video sadržaja: 1 sat

Provedba:

3 - 5 sati

Autor: Environmental Education at Sustainability and Environment Department of Consell de Mallorca.Nije potrebno odobrenje.
Poveznice:
Bilješke autora:

Učenici su aktivni sudionici procesa: traže informacije, odvajaju one za koje smatraju da su najprikladnije, surađuju s ostalim članovima skupine.
Cijeli se postupak izvodi pod nadzorom učitelja koji učenike vodi i pomaže im u postizanju ciljeva.
Rad na ovakvom projektu omogućit će učenicima da razviju svoje komunikacijske vještine, kreativnost, suradnju, poduzetnički duh, kao i vještine s područja novih tehnologija.

Tema ovog iskustva: Otpad i zagađenje
Dodatni resursi: Pdf verzija