Biologija | Strani jezik | Geografija | Povijest | Informatika | Materinski jezik

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

 • Onečišćenje mora plastikom.
 • Podrijetlo i vrste plastike u Sredozemnom moru.
 • Utjecaj plastike na morske organizme i ljude.
 • Rješenja problema plastike.
 • Održivost okoliša.

Potrebno Predznanje

Osnovne računalne vještine

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

 • Promatrati i istraživati zagađenje mora plastikom .
 • Prepoznati različite vrste plastike i njihovo podrijetlo.
 • Razumjeti kako zagađenje plastikom utječe na morske vrste, okoliš i ljude.
 • Pronaći informacije o ovom problemu na internetu, razvrstati ih, povezati i izvući zaključke.
 • Koristiti IT za izradu prezentacija i dizajn plakata.
 • Usmeno prezentirati svoj rad.

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:
#1

Odrediti plažu na kojoj će se izvesti terensko istraživanje. Pripremiti materijal – rukavice, vreće za smeće…

#2

Ishoditi suglasnost roditelja za odlazak učenika na terenski rad.

Provedba:
#1

Učenici odlaze u studijski posjet plaži kako bi promatrali njezino stanje. Promatraju otpad i prisutnost plastike. Dobivaju rukavice i vreće za smeće.
Učitelj odabire četiri dijela plaže na kojima će učenici (u skupinama) prikupljati plastiku. Fotografirat će, razvrstavati plastiku i registrirati količinu i vrstu.

#2

Po povratku u razred, učenici dobivaju sljedeće zadatke:

 • Prva skupina tražit će informacije o vrstama plastike koje onečišćuju Sredozemno more.
 • Druga skupina tražit će informacije o utjecaju onečišćenja plastikom na morske organizme.
 • Treća skupina tražit će informacije o utjecaju onečišćenja plastikom na ljude.
 • Četvrta skupina tražit će rješenja kako spriječiti da plastika dospije na obalu.
#3

Svaka će grupa prezentirati istraženu temu koristeći digitalne alate (PowerPoint, Prezi, Genially, Canva itd.). Nakon prezentacija održat će se rasprava o problemu plastike na Mediteranu.

#4

Na kraju, koristeći informacije prikazane u prezentacijama, učenici dizajniraju plakat (koristeći softver poput Glogstera) koji će prikazati probleme i rješenja za zagađenje plastikom na Mediteranu.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Istraživanje informacija
Ciljana skupina: Od 12 godina
Mjesto izvođenja: Plaža, Učionica
Potrebni materijali: Kamera ili mobitel, rukavice, vreće za smeće, pristup Internetu, tablet ili računalo, projektor ili pametna ploča.
Trajanje aktivnosti: Priprema:
 • Posjet plaži 2 - 4 sata
 • Pretraživanje informacija i izrada prezentacije : 2 - 3 sata
Provedba:
 • Prezentiranje i rasprava: 1 - 2 sata
 • Izrada plakata: 1 - 2 sata
Autor: Environmental Education at Sustainability and Environment Department of Consell de Mallorca.Nije potrebno odobrenje.
Poveznice:
Bilješke autora:

Metodologija promatranja na terenu osvijestit će učenike o problemu zagađenja plastikom.
Timski će rad poboljšati suradnju među učenicima.
Izlaganje svake skupine omogućit će učenicima razvijanje komunikacijskih vještina.

Konačni je cilj istražiti problem, osvijestiti posljedice koje uzrokuje zagađenje plastikom i sudjelovati u traženju rješenja.

Tema ovog iskustva: Otpad i zagađenje
Dodatni resursi: Pdf verzija