Πολιτιστική Κληρονομιά

Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Η τεχνολογική πρόοδος:

Η παράδοση βασίζεται στην:

Οι συνέπειες του μαζικού τουρισμού είναι:

Η υποβάθμιση/καταστροφή των πολιτιστικών μνημείων προκαλείται από:

Η παραδοσιακή ναυπηγική δράση εξαφανίζεται λόγω:

Η παραδοσιακή κατασκευή πλοίων και κτιρίων: