Kulturna baština

Upitnik Za Samoprocjenu

Tehnološki napredak

Tradicija se temelji na

Posljedice masovnog turizma su

Propadanje materijalnik kulturnih spomenika uzrokovano je

Tradicionalna brodogradnja odumire zbog

Tradicionalna gradnja brodova i zgrada