Biologija | Geografija | Materinski jezik

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

  • Povlačenje obalne crte
  • Akrecija (porast) obale
  • Fenomen slijeganja

Potrebno Predznanje

Osnovno znanje o artificijalizaciji, urbanizaciji i litoralizaciji (Pedagoški uputnik - O1).

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

  • Analizirati satelitske i zračne snimke
  • Identificirati obalnu infrastrukturu
  • Razumjeti utjecaj čovjeka i klimatskih promjena u obalnim područjima
  • Razumjeti mobilnost obalne crte i borbu protiv njezinog povlačenja

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:
#1

Odabrati jedno ili više mjesta s izraženom mobilnošću obale (npr. u Francuskoj: Hyères-les-Palmiers).

#2

Pronaći javnu web stranicu koja omogućuje pristup nacionalnim geografskim podacima (trenutni i povijesni podaci).

#3

Istražiti povijesne podatke i pronaći staru fotografiju mjesta koje proučavamo.

#4

Odabrati mjerilo (na primjer 1: 2000) i spremiti ili snimiti sliku karte.

#5

Ukloniti sloj stare fotografije i ponoviti isti postupak za aktualnu satelitsku snimku.

Provedba:
#1

Učitelj podsjeća učenike na prirodne učinke na obalu (udarni valovi, strujanja, taloženje…) i osnovna znanja o artificijaliziaciji, urbanizaciji i litoralizaciji (uz pomoć Pedagoškog uputnika - O1).

#2

Učitelj učenicima daje materijale za rad (karte). Učenici trebaju bojom ucrtati dvije obalne linije na slojevitom papiru kako bi ih istaknuli i usporedili stare i nove (može i uz pomoć jednostavnog softvera kao što je Paint).

#3

Učenici rade u skupinama, razmišljajući o promjenama na obalnoj liniji i navodeći moguće uzroke ovih promjena.

#4

Učenici raspravljaju o razlozima mobilnosti obale. Učitelj pomaže učenicima u otkrivanju stvarnih uzroka povlačenja / akrecije mediteranskih obala za svako odabrano područje.

#5

Učitelj predstavlja metode i tehnike koje se koriste u borbi protiv povlačenja obale: „čvrsto” upravljanje (klipovi, pješčani valjci, rip-rap) i integrirano / fleksibilno upravljanje obalnim područjem (obnova vegetacije / održavanje dina).

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Analiza podataka, Istraživanje informacija
Ciljana skupina: Od 12 godina
Mjesto izvođenja: Učionica
Potrebni materijali: Računalo / pristup internetu; stare fotografije / satelitske snimke
Trajanje aktivnosti: Provedba:

4/5 sati

Autor: CPIE Bastia U MarinuNije potrebna autorizacija
Poveznice:
Bilješke autora:

Ova je aktivnost jednostavan način za prikaz mobilnosti obalne crte i otkrivanje uzroka povlačenja / akrecije mediteranskih plaža. S obalnim linijama istaknutim na fotografijama, lakše je uočiti utjecaje ljudskog razvoja na obale.

Tema ovog iskustva: Betonizacija (artificijalizacija) obale
Dodatni resursi: Pdf verzija