Biologija | Kemija | Geografija | Materinski jezik

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

  • Rizici litoralizacije
  • Čimbenici narušavanja obale
  • Ekološka i ekonomska pitanja
  • Upravljanje obalom i rješenja

Potrebno Predznanje

Osnovna znanja o artificijalizaciji, litoralizaciji i urbanizaciji (Pedagoški uputnik - O1).

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

  • Razumjeti pojmove vezane uz artificijalizaciju obale
  • Utvrditi rizike i izazove artificijalizacije obale
  • Grupirati, klasificirati i povezati pojmove vezane uz artificijalizaciju obale
  • Istraživati informacije u timskom radu
  • Argumentirati svoje mišljenje, saslušati i uvažiti savjete drugih učenika

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Provedba:
#1

Učitelj podsjeća učenike na neke osnovne pojmove o artificijalizaciji, litoralizaciji i urbanizaciji (uz pomoć Pedagoškog uputnika).

#2

Svaki učenik dobiva karticu i čita njezin sadržaj ostalim učenicima. Jedan po jedan, učenici stavljaju svoje kartice na stol grupirajući ih prema vlastitim kriterijima.

#3

Učitelj vodi raspravu o pojmovima na karticama kako bi im pomogao u grupiranju karata po temama: rizici, čimbenici narušavanja, ekološki problemi, ekonomska pitanja i izgledi.

#4

Učenici raspravljaju i reorganiziraju kartice po temama, međusobno ih povezujući.

#5

Učenici osvješćuju raznolikost rizika i složenost izazova, odnosno stiču širu sliku o problematici artificijalizacije obale.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Rasprava, Igra
Ciljana skupina: Od 12 godina
Mjesto izvođenja: Učionica
Potrebni materijali: Pisač, markeri, veliki papiri, kartice
Trajanje aktivnosti: Provedba:

1 - 2 sata

Autor: CPIE Bastia U MarinuNije potrebna autorizacija
Poveznice:
Bilješke autora:

Lista kartica nije konačna. Učitelj može proširiti listu, a može i tražiti od učenika da pronađu definicije za svaku karticu.

Tema ovog iskustva: Betonizacija (artificijalizacija) obale
Dodatni resursi: Pdf verzija